Obeležen Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima

Od strane Ozon
0 komentar

Lokalni tim za borbu protiv trgovine ljudima danas je na Gradskoj plaži obeležio Sremski dan borbe protiv trgovine ljudima.

“Svake godine na današnji dan obeležava se Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima, s ciljem da se skrene pažnja na opasnost ovakvog vida organizovanog kriminala koji svake godine uništava milione života ljudi širom sveta i oduzima im dostojanstvo.” rekla je Tatjana Jovančević, sekretar Crvenog Krsta.

Crveni Krst danas je preduzeo aktivnosti prevencije, gde će volonteri deliti edukativni materijal prisutnima na gradskoj plaži.

Aktivnosti koje Lokalni tim za borbu protiv trgovine ljudima sprovodi imaju veliki preventivni značaj, jer su usmerene na decu i mlade, kao posebne ugrožene ciljne grupe, ali i na profesionalce koji u svom radu mogu doći u kontakt sa žrtvama trgovine ljudima.

Prema poslednjim dostupnim podacima za Srbiju iz 2019. godine 64 odsto žrtava trgovine ljudima činile su osobe mladje od 18 godina, dok je i proteklih godina, prateći statističke podatke, situacija bila slična – oko 90 odsto njih su devojčice.

Lokalni tim poziva i podseća na važnost čuvanja integriteta ličnosti deteta, ugleda, dostojanstva, prava i najboljeg interesa deteta žrtve, kao i da deca koja su iskusila nasilje ni u jednom momentu ne smeju ostati bez pravovremene, adekvatne, krivičnopravne, porodičnopravne i socijalne zaštite od nasilja, kao i od sekundarne viktimizacije. Zaštita privatnosti i poverljivosti podataka o žrtvama trgovine ljudima najvažniji je zadatak koji mora postati prioritet u postupanju svih profesionalaca koji se bave njihovo zaštitom, rekao je koordinator lokalnog tima za borbu protiv trgovine ljudima, Branislav Vukmir.

Lokalni tim za borbu protiv trgovine ljudima u Sremskoj Mitrovici čine Centar za socijalni rad “Sava”, Crveni krst, Policijska uprava u Sremskoj Mitrovici, Kancelarija za mlade, Nacionalna služba za zapošljavanje, Gradska uprava za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, Gradska uprava za obrazovanje, kulturu i sport, Centar za ekonomsko unapređenje Roma (CEUR) i Dom zdravlja.

You may also like