Za utorak 23. februar u Sremskoj Mitrovici je zakazana sednica Skupštine grada Sremska Mitrovica. Odbornici će između ostalog doneti odluku o angažovanju eksternog revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Sremske Mitrovice za 2021 godinu, zatim će odlučivati o davanju saglasnosti na predlog o strategiji razvoja socijalne zaštite u Gradu Sremska Mitrovica za period od 2021-2025. godine, kao i o predlogu plana i programa održavanja lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica na teritoriji Grada Sremska Mitrovica za 2021. godinu. Na dnevnom redu sednice je i program poslovanja preduzeća za održavanje ulica i puteva “Sirmium put”, zatim i prva izmena programa poslovanja sa prvom izmenom finansijskog plana PU „Pčelica“ Sremska Mitrovica za 2021.godinu,.

Pred odbornicima će se naći i informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koje se primenjuje zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač Grad Sremska Mitrovica za period od 01.01. do 31.12.2020.godine,Pored navedenog odbornici će razmatrati predlog odluke o donošenju plana detaljne regulacije dela stambenog naselja „Aleja“ Sremska Mitrovica, zatimpredlog odluke o donošenju plana detaljne regulacije kompleksa trafo stanice „Sremska Mitrovica 2“ na Mandjeloškom putu u Sremskoj Mitrovici,.

Na dnevnom redu je i predlog odluke o angažovanju eksternog revizora za reviziju završnog računa budžeta Grada Sremska Mitrovica za 2020.godinu, predlog druge dopune i izmene programa za postavljanje manjih montažnih i drugih objekata na javnim površinama,

  • Izbori i imenovanja., kao i prestanak i potvrđivanje mandata odbornika u Skupštini Grada Sremska Mitrovica,

Skupština će razmatrati i prestanak i potvrdjivanje mandata odbornika u skupštini Grada Sremska Mitrovica.

Možda Vam se svidi i