O arheološkom nasleđu Sremske Mitrovice pisao Interreg

Od strane Ozon
0 komentar

Interreg, u svom izdanju za maj mesec 2021. godine objavio je deo arheološkog istraživanja u Sremskoj Mitrovici i o eksponatima koji se nalaze u Muzeju Srema.

Moderana, Sremska Mitrovica, sagrađena tačno nad antičkim rimskim Sirmijumom, predstavlja nekoliko najboljih primera kako oživeti i integrisati arheološka nalazišta u kulturni život grada, piše u newsletter-u AdcheoDanube.

Kroz turizam se promoviše nasleđe, put rimskih careva i prezentuju se objekti arheoloških nalazišta kao mesta zabave, što obogaćuje mogućnosti za učenhe uz zanimljivu prezentaciju za lokalno stanovništvo.

Arheološko nasleđe u Sremskoj Mitrovici je izuzetno obilno pre svega iz razloga da današnji Grad leži iznad ostataka prestonica Rimskog carstva po imenu SIRMIUM.

Posle više od 60 godina sistematskog usteaživanja ovde su pronađena arheološka iskopavanja između ostalog i delova spomenika, zgrade iz carske faze, poput carske palate, javne terme sa temeljnim zidovima dužine 4,5m, javni horreum, jedno predgrađe vile sa peristilom i sopstvenim mestom za kupanje, jedna vila urbana sa triklinijumom koji drži najveći pod mozaika u Sirmijumu (smešteno i predstavljeno u dvorištu Muzeja Srema), najmanje jedan trg sa zidovima unutrašnjih zgrada, izvrsne freske, slike i brojni novčići, grnčarija, metalni radovi, otisnute pločice, kameni spomenici. Neke lokacije su sačuvane, otvorene i dostupne posetiocima, piše u newsletter-u AdcheoDanube.

You may also like