Nove naredbe Kriznog štaba Grada Sremska Mitrovica

Od strane Ozon
0 komentar

U skladu sa novim merama Republičkog kriznog štaba, donete su nove naredbe Kriznog štaba Grada Sremska Mitrovica koje se tiču ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata. Inspektor Miloš Madžić upoznao je novinare sa zaključkom donetim 7. maja 2021. godine, na konferenciji posle sednice Gradskog kriznog štaba o radnom vremenu ugostiteljskih objekata.

Popuštanje mera Gradskog kriznog štaba, ugostiteljski objekti mogu raditi od 6 do 22 sata svakog dana, uz poštovanje epidemioloških mera.

“To znači da svi trgovinski, zanatski i ugostiteljski objekti mogu raditi od 6 do 22 časa svakog dana počev od 7. maja 2021. godine. U zatvorenom delu ugostiteljskog objekta mora se obezbediti da korisnici usluga moraju nositi zaštitne maske sve vreme boravka u objektu (u momentima kada ne konzumiraju hranu ili piće), zaposleni moraju nisti zaštitne maske, naročito prilikom pripreme hrane i pića i usluživanja, ne može se reprodukovati, odnosno emitovati muzika ili izvoditi muzičko – scenski program uživo (tzv. živa muzika) posle 18.00 časova, ukupna popunjenost objekta ne može biti veća od 50% maksimalne popunjenosti, i na ulazu mora biti vidno istaknuta korisna površina celog objekta, odnosno prostora i broj lica koja mogu biti prisutna (pod korisnim površinom podrazumeva se uslužni deo, odnosno izuzimaju se pomoćne prostorije, toaleti, magacini i sl.) i obaveza posetioca da nose zaštitne maske”, rekao je inspektor Madžić.

U otvorenom delu ugostiteljskog objekta, prema rečima Madžića mora se obezbediti da:
– korisnici usluga moraju nositi zaštitne maske sve vreme boravka u objektu (u momentima kada ne konzumiraju hranu ili piće)
– zaposleni moraju nositi zaštitne maske, naročito prilikom pripreme hrane i pića i usluživanja
– između stolova mora biti razmak od najmanje dva metra, tako što se taj razmak računa između osoba koje sede za različitim stolovima,

– za stolom ne može sedeti više od pet osoba,

– ukoliko ne postoje stolovi i stolice za sedenje na otvorenom delu, rastojanje između svih prisutnih lica na otvorenom delu mora biti takvo da na svakih 9 metara kvadratnih može boraviti samo jedno lice,

– otvoreni deo objekta mora biti fizički odeljen od javne površine u smislu da se mora postaviti fizička prepreka (barijera) između tog dela i javne površine tako da između korisnika usluga i lica na javnoj površini bude razmak od minimum 3 metra,

– ne može se reprodukovati, odnosno emitovati muzika ili izvoditi muzičko – scenski program uživo(tzv. živa muzika) posle 18.00 časova.

Možda Vam se svidi i