NESTO O ROMSKOM JEZIKU – Prevodilac

Od strane Ozon
0 komentar

Romi, narod bez države, svakodnevno se suočava sa borbom da steknu osnovna prava: pristup pristojnom zaposlenju, stanovanju, zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju.

Jedan od najznačajnijih oznaka je romski jezik, rromanò. Zahvaljujući njemu, romi su u mogućnosti da šire kulturu, tradiciju, realnost i istoriju širom sveta.

U ujedinjenoj Evropi i globalizovanom svetu, fer je postaviti pitanje: šta više doprinosi identitetu ljudi – nacionalnost ili jezik? Pogotovu za ljude koji ne dele državu-naciju i koji su, poput Roma, napustili svoju zemlju porekla, Indiju, pre 1000 godina, a sada žive na svim kontinentima u ogromnoj dijaspori – jezik je glavna zajednička kulturna karakteristika i zajedništvo. Jezik je njihova država!

Romski jezik stu­di­ra se na ne­ko­li­ko uni­ver­zi­te­ta: u Pa­ri­zu (INAL­CO), Pra­gu, Nji­tri (Slo­vač­ka), Tr­stu, Bu­ku­re­štu, Ve­li­kom Tr­no­vu i Bu­dim­pe­šti. Pr­ve dve rom­ske gim­na­zi­je otvo­re­ne su u Pe­ču­ju (Ma­đar­ska) i Pra­gu (Ko­lin). Kod nas Ro­mi ško­la još ne­ma­ju

Postoji i Srpsko-Romski rečnik koji je napisao Bajram Haliti

Rečnik OVDE

Rad Bajrama Halitija, elaboriran uz krajnju strogost i profesionalizam, nesumnjivo je referentni rad za rromanò naučnike i za one koji žele da studiraju ili prodube svoje znanje o varijacijama rromanò koji se govori u Srbiji.

Njegov glavni cilj je da obezbedi osnovu kako bi se razvili obrazovni planovi i uspostavile vodilje za obrazovne programe, nastavne knjige i druga obrazovna sredstva. Siguran sam da će širok dijapazon korisnika imati koristi od ovog dela.

Prvi Srpsko-romski rečnik sa gramatikom (i propisno interesantnom etimologijom) predstavlja prvi korak prema inkluziji romskog jezika u nastavne planove i programe, pre svega u osnovnim, ali i u srednjim školama. Takođe, služi književnim, ali i neknjiževnim prevodiocima (kasnije će biti aktivan u javnim službama), kao i za TV i radio-emitere ili producente i distributere audio i audio-vizualnih materijala. On će takođe pomoći onim istraživačima koji poboljšavaju kvalitet i standardizaciju romskog jezika.

Rečnik se može i kupiti putemonline knjižare OVDE

Tekst je objavljen u sklopu projekta „РАВНОПРАВНО –  Лицем у лице –  Muj an muj“ koji je sufinansiran iz budžeta Grada Sremska Mitrovica – Gradska uprava za obrazovanje,kulturu i sport. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne odražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Možda Vam se svidi i