Koliko su sremskomitrovačke škole dobile novca u 2021. godini?

Od strane Ozon
0 komentar

Sremskomitrovačke škole u toku 2021. godine dobile su putem raznih konkursa preko 132 miliona dinara.

Od ukupnih sredstava adaptirano je sedam škola na teritoriji grada Sremska Mitrovica. 


Ova finansijska sredstva dobijena su po konkursu Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje , propise, upravu i nacionalne manjine za finansiranje i sufinansiranje, rekonstrukcije, sanacije i adaptacije, investiciono i tekuće održavanje objekata, ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine, rekla je danas gradonačelnica Sremske Mitrovive, Svetlana Milovanović.

Ove godine po konkursima, sredstva su dodeljena dodeljena su školama u sremskomitrovačkoj Opštini:

  • Mitrovačka gimnazija (finansiranje adaptacije sanitarnih čvorova) – 2.290.000,00 dinara
  • OŠ „J.J.Zmaj“ u Martincima (investiciono održavanje učeničkih toaleta) – 2.800.000,00 dinara
  • OŠ „B.P.Pinki (investiciono održavanje, zamena unutrašnje stolarije) – 1.500.000,00 dinara
  • Dom učenika srednjih škola ( finansiranje tekućeg održavanja, zamena tuš kada u kupatilima) – 1.318.000,00 dinara
  • OŠ „J.J.Zmaj“ u Martincima za uslugu izrade zatečenog stanja( za ozakonjenje objekta osnovnog obrazovanja) izdvojeno je 703.000.00 dinara.
  • PŠH – za izradu projektne dokumentacije za ozakonjenje fiskulturne sale izdvojeno je 990.000,00 dinara
  • „OŠ „Jovan Popović“ – iz tekuće budžetske rezerve za rekonstrukciju i adaptaciju prostorija starog objekta školske zgrade koji će biti dat na korišćenje za potrebe PU „Pčelica“ izdvojeno je 3.278.640,00 dinara
  • „OŠ „Jovan Popović“ – potpisan ugovor sa Pokrajinskom vladom o dodeli finansijskih sredstava za realizaciju projekta rekonstrukcije i dogradnju fiskulturne sale u školi u iznosu od 73. miliona dinara iz sredstava APV i 33. miliona dinara iz sredstava Grada Sremska Mitrovica.
  • OŠ „Dobrosav Radosavljević Narod“ – za rekonstrukciju školske zgrade u zasavici izdvojeno je 9.776.086,00 dinara
  • OŠ „Sveti Sava“ – rekonstrukcija sale za fizičko, sredstva obezbeđena iz Pokrajinskog sekretarijata za sport u iznosu od 3.700.000,00 dinara.

You may also like