Ko hoće u penziju mora da prekine radni odnos do 30. decembra

Od strane Ozon
0 komentar

Svi oni koji ove godine stiču uslov za penziju krajnji rok do kada bi trebalo da raskinu radni odnos je 30. decembar.

Istovremeno bi zaključno sa 31. decembrom trebalo da podnesu zahtev za ostvarivanje prava na penziju. Podnošenje zahteva 1. januara i kasnije podrazumeva primenu uslova koji važe u toj, novoj godini, navode u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Pravo na starosnu, odnosno prevremenu starosnu penziju se priznaje, prema pravilu, po prestanku osiguranja od dana ispunjenja uslova, a najviše šest meseci unazad od dana podnošenja zahteva. Prestanak nije potreban za preduzetnike, osiguranike koji obavljaju privremene ili povremene poslove i ugovorene poslove, kao i one koji su izabrana, imenovana ili postavljena lica ili koji su hranitelji u skladu sa zakonom.

Postupak za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja pokreće se na zahtev onoga ko hoće u penziju i podnosi ga uz prateću dokumentaciju nadležnoj filijali fonda prema mestu prebivališta. U slučaju da onaj ko hoće da se penzioniše nema mesto prebivališta, odnosno boravišta na teritoriji Srbije, zahtev se podnosi prema mestu poslednjeg osiguranja.

 Obrazac zahteva za ostvarivanje prava na starosnu ili prevremenu starosnu penziju građani mogu dobiti u fondu ili odštampati sa sajta PIO. Svaki obrazac zahteva sadrži i spisak dokaza potrebnih za ostvarivanje prava koje treba dostaviti fondu, a koji se odnose na dokaze o stažu osiguranja i identifikaciji podnosioca. Zahtev sa priloženim dokazima moguće je predati lično na šalteru fonda ili ga poslati poštom preporučeno. Fond PIO je građanima omogućio i da zahteve za ostvarivanje penzije podnose i elektronskim putem, korišćenjem veb-portala e-šalter. Portalu se može pristupiti i preko sajta fonda. Tu se nalazi detaljno uputstvo za korišćenje, kao i uslovi koje je neophodno ispuniti da bi se portal mogao koristiti. 

Upitani šta ako neko već sada zna da nema sve potrebne uplate a ima starosni uslov da li da podnosi zahtev ili da prikupi podatke o nedostajućim uplatama pa da se onda prijavi, u Fondu PIO odgovaraju da pre nego što se podnese zahtev za penziju svakako treba proveriti u pravnoj pomoći u fondu da li osoba ispunjava sve potrebne uslove. Zakon propisuje pomeranje starosnog uslova sve do 2032. godine kada će oni biti izjednačeni za žene i muškarce, i kada će u penziju ići sa 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja. 

Kada osiguranik podnese zahtev za penziju poštuju se uslovi za ostvarivanje prava u tom momentu, u skladu sa zakonskim odredbama koje se odnose na tu godinu.

 Muškarci u prevremenu penziju sa 40 godina staža i najmanje 59 godina života 

Prema Zakonu o PIO za odlazak u starosnu penziju od 1. januara 2022. godine ženama će uz staž u trajanju od 15 godina biti potrebno 63 godine i četiri meseca, umesto dosadašnjih 63 godine i dva meseca. Za muškarce uslov ostaje isti kao i u 2021. godini, što znači 65 godina starosti i 15 godina staža osiguranja.

I za muškarce i za žene važi pravilo da ukoliko imaju 45 godina staža osiguranja, stiču pravo na starosnu penziju, bez obzira na godine života. Što se tiče odlaska u prevremenu penziju, od 1. januara 2022. godine uslovi se menjaju za oba pola.

Za muškarce će to biti 40 godina staža osiguranja i 59 godina i šest meseci života. Ženama će za odlazak u prevremenu penziju biti potrebno 39 godina i osam meseci staža osiguranja i 59 godina života. 

Pravo na prevremenu starosnu penziju mogu ostvariti muškarci koji u ovoj godini imaju 40 godina staža osiguranja i najmanje 59 godina života, a žene sa 39 godina i četiri meseca staža osiguranja i najmanje 58 godina i četiri meseca života. Svi oni plaćaju penale zbog prevremenog penzionisanja.

Politika

Možda Vam se svidi i