Bespovratna pomoć. Javni poziv za one koji se bave iznjmljivanjem sala za organizovane skupove i proslave

Od strane Ozon
0 komentar

Gradska uprava za kulturu i sport raspisala je javni poziv da zainteresovani privredni subjekti koji obavljaju ugostiteljsku delatnost na teritoriji Grada Sremska Mitrovica.

Zamenik gradonačelnice Petar Samardžić najavio je će poziv biti dostupan na oficijalnoj stranici Grada Sremska Mitrovica, javni poziv na koji će se moći prijaviti svi privredni subjekti koji obavljaju ugostiteljsku delatnost.

Sredstva za dodelu subvencija za podršku radu privrednim subjektima koji se bave iznajmljivanjem sala za organizovane skupove i proslave na teritoriji Grada Sremska Mitrovica zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 predviđena su članom 11. Razdeo 6 Odluke o budžetu Grada Sremska Mitrovica za 2021. godinu u okviru pozicije 84, ekonomska klasifikacija 454 Subvencije privatnim preduzećima, u iznosu od 10.000.000,00 dinara.

JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJA ZA PODRŠKU RADU PRIVREDNIM SUBJEKTIMA KOJI SE BAVE IZNAJMLjIVANjEM SALA ZA ORGANIZOVANE SKUPOVE I PROSLAVE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ZBOG POTEŠKOĆA U POSLOVANjU PROUZROKOVANIH EPIDEMIJOM BOLESTI COVID-19

Možda Vam se svidi i