APR objavio javne podatke o subjektima u zdravstvu

Od strane Ozon
0 komentar

Agencija za privredne registre je objavila Jedinstvenu evidenciju subjekata u zdravstvu, koja omogućuje javno pretraživanje registrovanih podataka o zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi na teritoriji Srbije.


Putem ovog pretraživača je omogućen jedinstveni pristup podacima o privatnoj praksi/ preduzetnicima upisanim u Registar privrednih subjekata, kao i o zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na teritoriji Srbije i registrovane su u Registru zdravstvenih ustanova.
Na osnovu kriterijuma koji se odnose na šifru delatnosti iz oblasti zdravstva i teritoriju (opštinu), putem pretraživača se dobija lista privatne prakse i zdravstvenih ustanova koje obavljaju zadatu zdravstvenu delatnost na izabranoj teritoriji (opštini), uz mogućnost pregleda detalja o svakom subjektu pojedinačno.
Jedinstvenoj evidenciji subjekata u zdravstvu se pristupa preko stranice Registri/ Zdravstvene ustanove/ Pretraživanje podataka.

Možda Vam se svidi i