Zatvaranje turističkih agencija dovodi u pitanje uplate putnika čiji aranžmani nisu realizovani

Od strane Ozon
0 komentar

Udruženje turističkih agencija Srbije (UTAS) i Asocijacija nezavisnih turističkih agencija Srbije (ANTAS) u zajedničkom saopštenju ocenjuju da će većina agencija uskoro da se zatvori čime će biti dovedene u pitanje milionske uplate putnika čiji aranžmani nisu realizovani zbog pandemije virusa korona, ako je jedini način da se obezbedi zakonito poslovanje preko bankarskih garancija, koje su detaljno predstavljene u novom Pravilniku o vrsti, visini i uslovima garancije putovanja.
Potrebno je vreme kako bi se pronašlo kvalitetno i dugoročno rešenje, kao i uvažavanje struke u izradi novog pravilnika – stoji u zajedničkom saopštenju.

Turistička udruženja dodaju da su detalji o bankarskoj garanciji samo pravno-formalno rešenje koje ne može da se primeni u praksi.

  • Ove garancije neće doprineti da agencije nastave da rade. Predviđeni iznosi su nedostižni jer manje agencije moraju da imaju garancije od 200.000 EUR, što bi značilo zalaganje imovine koja vredi više od toga, dok je za veće turoperatore potrebno više od 400.000 EUR. Sve je dodatno otežano činjenicom da agencije ove godine posluju sa gubicima većim od 90% usled pandemije virusa korona – navode.

Ističu i da resorno ministarstvo nije pravovremeno reagovalo na problem uprkos upozorenjima, kao i da „odlazeći ministar gasi svoj sektor“.

  • Ministar Rasim Ljajić se oglasio poslednjeg dana kad su polise važile i rekao da će problem biti rešen u narednih sedam do deset dana. Osim toga što problem nije rešen, ministarstvo je ponudilo neprimenljivo rešenje – ističu iz udruženja.

UTAS i ANTAS smatraju da jedino individualne polise osiguranja svakog pojedinačnog putovanja mogu da obezbede najbolju zaštitu za putnika. Ovakva vrsta osiguranja sigurno neće doprineti značajnom poskupljenju aranžmana jer su i prethodne polise bile uračunate u njegovu cenu.

  • Osim hitnosti aneksa, kako bismo mogli da nastavimo da poslujemo po zakonu, tražimo da predstavnici turističkih agencija budu obavezni deo svih radnih grupa o budućim pravilnicima koji preciznije regulišu našu delatnost jer su u ovom procesu neophodne i informacije iz prakse. Neophodno je da se uvaži mišljenje struke kako ne bismo sa nekom narednom krizom ponovo došli do zabrane obavljanja delatnosti – zaključuju u saopštenju.


Bankarske garancije za putovanja samo uz saglasnost asocijacije turističkih agencija
Novim Pravilnikom o vrsti, visini i uslovima garancije putovanja propisan je novi način funkcionisanja bankarske garancije putovanja, u cilju obnove licence za rad organizatoru putovanja.

Prema novom Pravilniku koji je objavljen u Službenom grasniku i stupa na snagu danas (17. oktobra 2020.), u slučaju izdavanja bankarske garancije, kao garancije putovanja, primalac bankarske garancije (strukovno, odnosno poslovno udruženje ili asocijacija turističkih agencija) daje pisanu saglasnost organizatoru putovanja za pribavljanje bankarske garancije.

Dakle, saglasnost primaoca bankarske garancije je uslov organizatoru putovanja da kod banke pribavi bankarsku garanciju (u prethodnom pravilniku organizator putovanja je sa bankom mogao da ugovori bankarsku garanciju bez saglasnosti primaoca).

Bankarska garancija se izdaje za period od datuma izdavanja do datuma važenja, a primalac bankarske garancije može pozvati banku na plaćanje u periodu koji ne može biti duži od šest meseci, računajući od datuma kada je bankarska garancija prestala da važi, preneo je Informativno poslovni centar.

Ove uslove mora da obezbedi organizator putovanja za putovanja koja ugovara od 17. oktobra 2020. godine.
Ukoliko je turističko putovanje prodato ili je započeto pod uslovima koji su važili pre početka primene ovog pravilnika, u slučaju naknade potraživanja, aktiviraće se garancija putovanja koja je važila u trenutku zaključenja ugovora o putovanju.

U odnosu na prethodni pravilnik nije bilo izmena u vezi sa kategorijom licence i visinom depozita koju je organizator putovanja dužan da obezbedi u postupku dobijanja licence.

Takođe, nije bilo izmena u pogledu pokrića garancije putovanja za slučaj insolventnosti organizatora putovanja kao ni u pogledu garancije putovanja radi naknade štete (i dalje postoje dva modela osiguranja: bankarske garancije i polise osiguranja).

eKapija

Možda Vam se svidi i