ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA NA INTERNETU

Od strane Ozon
0 komentar

Da li se fotografije i drugi sadržaji koji se nalaze na internetu mogu slobodno koristiti?

Korišćenje onlajn sadržaja nije u potpunosti slobodno!

Velika dostupnost informacija zbunjuje korisnike koji često smatraju da mogu preuzeti i dalje koristiti sve što je na internetu za sopstvene potrebe. Za korišćenje nečijeg dela bilo da je to tekst, fotografija, video ili audio zapis, neophodna je saglasnost imaoca autorskih prava. U suprotnom, ukoliko preuzmete sadržaj koji je zaštićen, rizikujete da snosite posledice kršenja autorskih prava. Ukoliko želite preuzemte i koristite određeni sadržaj neophodna vam je saglasnost imaoca prava.

Autor dela ima pravo da bira na koji način će svoje delo prikazati prvi put u javnosti, ali sva prava zadržava i nakon što je delo dostupno javnosti. Često korisnici pogrešno misle da nakon što preuzmu zaštićeni sadržaj i naglase izvor preuzimanja ne snose više nikakvu odgovornost. Na ovakav način izbegavaju samo povredu moralnog autorskog prava, ali ne i druga prava autora.

Usled nedozvoljenog preuzimanja sadržaja koji je zaštićen, autor može zahtevati da sadržaj bude uklonjen sa mesta na kom je objavljen bez njegove saglasnosti, i/ili može tražiti novčanu nadoknadu za korišćenje njegovog dela. Ukoliko se njegovi zahtevi ne ispune, autor ima pravo da podnese tužbu protiv onoga ko je povredio njegova prava i da za zahteva novčanu nadoknadu i kaznu. Postupak zaštite autorskih dela predmet je međunarodne i nacionalne zakonske regulative.

Autorska fotografija – Arhiva Ozon

Zakoni u nekim zemljama prave izuzetke tako što dozvoljavaju korišćenje zaštićenog sadržaja ukoliko je to u nekomercijalne svrhe i svrhe edukacije. Naš zakon to prepoznaje kao situaciju suspenzije autorskih prava.

Većina sajtova i društvenih mreža imaju uslove korišćenja. U uslovima korišćenja koja korisnik mora da prihvati navedeni su i korisnička prava, mogućnosti i obaveze. Tako je preuzimanje sadržaja sa određenih stranica zabranjeno u uslovima korišćenja. Posebno treba paziti prilikom postavljanja i korišćenja fotografija maloletne dece na društvenim mrežama. Kako bi postavljanje fotografije deteta bilo legalno neophodna je saglasnost roditelja.

Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu savetuje da korišćenje tuđe fotografije, teksta, videa ili audio zapisa nosi rizik, pa je najsigurnije koristiti sopstvena dela ili dela preuzeta sa sajtova koji nude besplatne sadržaje.

Možda Vam se svidi i