Više od 10 slobodnih radnih mesta u mitrovačkoj bolnici

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitovica – Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za više radnih mesta.

Oglas je raspisan za radna mesta:

1.Doktor medicine – Odeljenje za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Sektor za zajedničke medicinske poslove, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom.
–izvršilac 3.

Uslovi: visoko obrazovanje, završen medicinski fakultet: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, položen stručni ispit.

Opis posla: vrši prijem bolesnika sa uputom od strane specijaliste na bolničko lečenje. Vrši medicinski pregled i obavlja prijem u vezi sa primljenim pacijentima posle sanitarne obrade. Upućuje pacijenta na odgovarajuća odelenja u Opštoj Bolnici. U slučaju potrebe vrši konsultacije sa odgovarajućim specijalistima na odelenjima i u slučaju ocene da se pacijent ne može lečiti u Opštoj bolnici, takvog pacijenta upućuje u druge odgovarajuće zdravstvene ustanove i daje nalog za prevoz pacijenta. Radi sve poslove prema svojoj specijalnosti iz delokruga službe i po nalogu načelnika odeljenja i načelnika Sektora kojima odgovara za svoj rad. Radno mesto sa povećanim rizikom.

2.Doktor medicine – Služba za snabdevanje krvlju i krvnim derivatima – Sektor za zajedničke medicinske poslove, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom.
–izvršilac 1.

Uslovi: visoko obrazovanje, završen medicinski fakultet: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, položen stručni ispit.

Opis posla: prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem odgovarajućih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, odnosno obavlja poslove u okviru svoje stručne spreme pod nadzorom specijaliste ili subspecijaliste, sprovodi zdravstvenu zaštitu stanovništva, učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite, obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima, planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite, utvrđuje vreme i uzrok smrti. Radi druge poslove iz svog delokruga rada po nalogu šefa odeljenja i načelnika Sektora kojima je neposredno odgovoran za svoj rad. Radno mesto sa povećanim rizikom.

3.Doktor medicine – Odeljenje za infektivne bolesti – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom.
–izvršilac 1.

Uslovi: visoko obrazovanje, završen medicinski fakultet: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, položen stručni ispit.

Opis posla: prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem odgovarajućih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, odnosno obavlja poslove u okviru svoje stručne spreme pod nadzorom specijaliste ili subspecijaliste, sprovodi zdravstvenu zaštitu stanovništva, učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite, obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima, planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite, utvrđuje vreme i uzrok smrti. Radi druge poslove iz svog delokruga rada po nalogu šefa odeljenja i načelnika Sektora kojima je neposredno odgovoran za svoj rad. Radno mesto sa povećanim rizikom.

4.Medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima – Odeljenje opšte hirurgije 1 i dečije hirurgije – Služba opšte hirurgije – Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom.
–izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis posla: vrši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite, intervencijama koje se rade, kao i pregleda. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize. Održava instrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni. Materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja, naplaćuje participaciju. Pored napred navedenih poslova učestvuje u svim dijagnostičkim-terapeutskim poslovima za koje je osposobljena redovnim školovanjem, a u vezi obolenja koje se odnose na profil rada odeljenja. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri-tehničaru na odelenju i šefu Odeljenja.

5.Medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima – Odeljenje urologije – Služba opšte hirurgije – Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom.
–izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis posla: vrši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite, intervencijama koje se rade, kao i pregleda. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize. Održava instrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni. Materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja, naplaćuje participaciju. Pored napred navedenih poslova učestvuje u svim dijagnostičkim-terapeutskim poslovima za koje je osposobljena redovnim školovanjem, a u vezi obolenja koje se odnose na profil rada odeljenja. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri-tehničaru na odeljenju i šefu Odeljenja.

6.Medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima – Odeljenje za lečenje i negu terminalnih stanja – Odsek za produženo lečenje i negu – Služba interne medicine – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom-.
–izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis posla: Vrši poslove vezane za poboljšavanje kvaliteta lečenja pacijenta uz poštovanje etičkih principa i savremenih stavova lečenja u palijativnoj medicini sa negom stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite intervencijama koje se rade, kao i pregleda. Daje inekcije i propisanu terapiju pacijentima ordiniranu od strane doktora medicine sa odseka, vrši ishranu, toaletu, previjanje, negu stome, negu traheostome, hegu tubusa, negu i prevenciju dekubitalnih rana uz nadzor doktora medicine. Obavlja negu bolesnika koji se u okviru nastavka lečenja nalaze na respiratoru. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize, učestvuje u sprovođenju mera reanimacije. Održava instrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red, obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene. Uredno vodi listu pacijenata protokol bolesnika i svu potrebnu propisanu dokumentaciju. Radi i druge poslove iz svog delokruga rada po nalogu lekara odeljenja, šefa odeljenja, i glavne sestre odeljenja kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

7.Medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima – Odeljenje interne medicine 1 – Odeljenje kardiologije i koronarne jedinice – Služba interne medicine – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom.
–izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis posla: vrši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite intervencijama koje se rade, kao i pregleda. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize, učestvuje u sprovođenju mera reanimacije. Održava instrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red, obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice i sastavlja hranarinske liste, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja naplaćuje participaciju. Uredno vodi listu bolovanja pacijenata po doktorima, protokol bolesnika i svu potrebnu propisanu dokumentaciju. Radi i druge poslove iz svog delokruga rada po nalogu glavne medicinske sestre-tehničara, šefa odeljenja, načelnika službe kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

8.Medicinska sestra/tehničar u intenzivnoj nezi nivoa 2 – Odeljenje interne medicine 1 – Odeljenje kardiologije i koronarne jedinice – Odsek koronarne jedinice – Služba interne medicine – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom.
–izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis posla: vrši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite intervencijama koje se rade, kao i pregleda. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize, učestvuje u sprovođenju mera reanimacije. Održava instrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red, obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice i sastavlja hranarinske liste, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja naplaćuje participaciju. Uredno vodi listu bolovanja pacijenata po doktorima), protokol bolesnika i svu potrebnu propisanu dokumentaciju. Radi i druge poslove iz svog de lokruga rada po nalogu glavne medicinske sestre-tehničara, šefa odeljenja, načelnika kojima neposredno i odgovara za svoj rad. Radno mesto sa povećanim rizikom.

9.Medicinska sestra/tehničar u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji – Odsek onkologije – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom.
–izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis posla: vrši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite intervencijama koje se rade, kao i pregleda. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize, učestvuje u sprovođenju mera reanimacije. Održava instrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red, obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice i sastavlja hranarinske liste, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja naplaćuje participaciju. Uredno vodi listu bolovanja pacijenata po doktorima), protokol bolesnika i svu potrebnu propisanu dokumentaciju. Radi i druge poslove iz svog de lokruga rada po nalogu glavne medicinske sestre-tehničara, šefa odeljenja, načelnika kojima neposredno i odgovara za svoj rad. Radno mesto sa povećanim rizikom.

10.Medicinska sestra/tehničar u urgentnim službama i reanimaciji – Odeljenje za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Sektor za zajedničke medicinske poslove, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom.
–izvršilac 2.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine,završena srednja medicinska škola opšteg ili akušerskog smera,položen stručni ispit,licenca.

Opis posla: pomaže doktoru službe u obavljanju njegovog rada. Obavlja sve administrativne poslove prijema i u vezi sa prijemom pacijenata. Vodi pacijente na odgovarajuće odelenje u Opštoj bolnici. U slučaju slanja van Opšte bolnice pomaže pri smeštaju i transportu pacijenata, po potrebi prati pacijenta. Vrši podelu terapije. Priprema materijal i instrumente za sterilizaciju i istu sprovodi. Vodi računa o ispravnosti aparata i instrumenata kojim se služi u radu. Uredno vodi medicinsku doku mentaciju i šalje potrebne izveštaje. Daje predlog glavnoj sestri-tehničaru za poboljšanje rada iz svog domena. Vrši i druge poslove prema ukazanoj potrebi koje odredi glavna sestra-tehničar, doktor, načelnik odeljenja, a prema svojoj stručnosti, kojima i odgovara za svoj rad. Radno mesto sa povećanim rizikom.

11.Medicinska sestra/tehničar u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost – Služba psihijatrije – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom.
izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis posla: vrši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite, intervencijama koje se rade, kao i pregleda. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize. Održava instrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja, naplaćuje participaciju. Pored napred navedenih poslova učestvuje u svim dijagnostičkim-terapeutskim poslovima za koje je osposobljena redovnim školovanjem, a u vezi obolenja koje se odnose na profil rada službe. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri-tehničaru u službi i načelniku Službe. Radno mesto sa povećanim rizikom.

Кonkurs je otvoren od 30. aprila do 08. maja, a više informacija možete pronaći na zvaničnom sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

You may also like