U toku radovi na uklanjanju samoniklog drveća kraj Save

Radnici Vodoprivrednog društva „Sava“ društvo sa ograničenom odgovornošću, Sremska Mitrovica,  od 20. Novembra rade na uredjenju obale reke Save.

Radovi se izvode kod Sremovog igrališta na katastarskim parcelama 9095/1, 9094/1, 5844 i 5845, K.O. Sremska Mitrovica, koje je u sklopu redovnog održavanja zaštitnih vodnih objekata za 2020. godinu.

Radovi se ogledaju u uklanjanju samoniklog drveća, koje je sklono padu, izvalama i cepanju, pa je stoga opasno po bezbednost prolaznika i objekata u okolini. 

Posle faze sečenja i vađenja panjeva, teren će se očistiti od naplavina koje su velike vode reke Save nanele u poslednjih nekoliko godina i profilisati. 

Na profilisanom terenu će se zasaditi nove sadnice vrbe i topole i rekultivisati pešačka staza koja kroz ovaj deo vodi do gradske plaže.

Radovi se vrše prema elaboratu Radovi na uređenju obale, broj 3/16 od 24.09.2020. godine, koji je odobrilo JVP „Vode Vojvodine“, koje je i korisnik gorepomenutih parcela.

Završetak zemljanih radova se očekuje do kraja novembra, a sadnja mladog sadnog materijala topole i vrbe do kraja godine.

Tekst je objavljen u sklopu projekta “ Ne sa strane! U kantu sve može da stane” koji je sufinansiran iz budžeta Grada Sremska Mitrovica – Gradska uprava za obrazovanje,kulturu i sport. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne odražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

You May Also Like