Svetski dan mentalnog zdravlja obeležen i u Mitrovici

Od strane Ozon
0 komentar


Sremska Mitrovica – Polivalentna Patronažna služba Doma zdravlja Sremska Mitrovica obeležila je Svetski dan mentalnog zdravlja uz slogan: “Pokret za mentalno zdravlje: hajde da investiramo u mentalno zdravlje“.

Zdravstveno vaspitne aktivnosti održane su u Mesnoj zajednici “Matija Huđi“, uz poštovanje propisanih epidemioloških mera. Održane su radionice, zatim predavanje i Bazar zdravlja. Prisutnim građanima podeljen je zdravstveno vaspitni materijal.

Zaštita mentalnog zdravlja predstavlja neophodan i značajan aspekt sveukupnog sistema zdravstvene zaštite,odnosno, Javnog zdravlja. Sistem Javnog zdravlja obezbeđuje uslove za očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva,a čine ga zdravstvene ustanove i jedinice lokalne samouprave.

Mentalno zdravlje se određuje kao stanje blagostanja u kome osoba ostvaruje ili koristi svoje sposobnosti i potencijale, može da se nosi sa stresom koji donosi evakodnevni živor, radi produktivno i ostvaruje dobrobit u društvu (Svetska zdravstvena organizacija).

Osoba sa mentalnim smetnjama ispoljava različite teškoće na nivou osećanja, ponašanja, mišljenja i opažanja koje mogu biti različite etiologije i u većoj meri ili manjoj meri u zavisnosti od tipa poremežaja ugrožavaju funkcionisanje ličnosti.

Psihijatrija u zajednici se zalaže za obezbeđivanje službi koje će odgovarati na potrebe korisnika i njihovih porodica. Službe treba da budu mobilne i fleksibilne. Hospitalne službe treba da predstavljaju deo i podršku službama u zajednici (domovi zdravlja, centri za mentalno zdravlje, udruženja pacijenata, NVO…). Važno je da službe za mentalno zdravlje budu multidisciplinarne i da uključuju saradnju među sektorima i agencijama koje imaju različite kompetencije.

Destigmatizacija obuhvata spektar aktivnosti čiji je cilj ublažavanje postojećih predrasuda i stigme (obeležavanje, isključivanje, diskriminacija) u pristupu osobama sa mentalnim poremećajem. Kampanje i edukaciju u procesu destigmatizacije vode građani ili stručnjaci za mentalno zdravlje u saradnji sa svim relevantnim organizacijama.

Međusektorska saradnja – saradnja u zajednici kako bi se postiglo sveobuhvatno lečenje osoba sa mentalnim poremećajima: neophodno je uspostaviti partnerstvo za mentalno zdravlje, razviti međusektorsku saradnju.

You may also like