Sremska Mitrovica: Skupština Grada 27 novembra

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – U petak, 27. Novembra, sa početkom u 10:00 časova održaće se IV sednica Skupštine grada Sremska Mitrovica.

Na dnevnom redu sednice naći će se:

 1. Prestanak i potvrđivanje mandata odbornika u Skupštini Grada Sremska Mitrovica,
 2. Predlog Odluke o gradskim upravama Grada Sremska Mitrovica,
 3. Predlog Odluke o donošenju plana detaljne regulacije radne zone „Barice“ u K.O. Manđelos Grad Sremska Mitrovica,
 4. Predlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije kompleksa gradskog stadiona u zoni KPZ-a u Sremskoj Mitrovici,
 5. Predlog Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji Grada Sremska Mitrovica,
 6. Predlog Odluke o izmeni i dopuni odluke o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada sremska mitrovica,
 7. Prva izmena plana i programa poslovanja za 2020. godinu Gradsko stanovanje doo,
 8. Izmena i dopuna programa održavanja čistoće na javnim površinama za 2020. godinu,
 9. Informacija o stepenu usklađenost i planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća i privrednih društava čiji je osnivač grad za period 01.01. – 30.09.2020. godine,
 10. Predlog rešenja o utvrđivanju prestanka prava korišćenja mesne zajednice ležimir na porodičnoj stambenoj zgradi i stanu sagrađenom na katastarskoj parceli broj 2724 K.O. Ležimir,
 11. Predlog izmena programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Sremska Mitrovica za 2020. godinu,
  12.Izbori i imenovanja.

Možda Vam se svidi i