Srbija: Sutra na dnevnom redu mere podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije

Od strane Ozon
0 komentar

Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava danas razmatra čak 15 predloga Zakona, koji će se sutra naći na dnevnom redu Skupštine Srbije.

Među 15 predloga koji čine „set finansijskih zakona“, o kojima upravo raspravlja nadležni skupštinski odbor, nalaze se i Predlog zakona o izmeni Zakona o utrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi“, kao i Predlog zakona o utvrđivanju garantne šeme kao mere podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije.

U obrazloženju prve tačke dnevnog reda, Predloga zakona o digitalnoj imovini, je naglašeno da se tim propisom u naš pravni sistem uvode pojmovi „virtuelne valute“ i „digitalnog tokena“, kao i uslovi prometa i nadležnost Narodne banke Srbije i Komisije hartije od vrednosti kao nadzornih organa.

Članovi odbora raspravljaće i o Predlogu zakona o fiskalizaciji, kao i o još 11 predloga zakona, a rasprava se vodi objedinjeno po svih 15 tačaka dnevnog reda.

You may also like