Komunalne sporove i ujede pasa najčešće građani rešavaju medijacijom. Imovinski odnosi, razvodi brakova, dugovanja za komunalne usluge, obično se rešavaju sudskim putem, gde procesi traju dugo i koštaju mnogo. Građani su slabo informisani da svoje sporove mogu rešiti i medijacijom, odnosno dogovorom sa licenciranim posrednikom i na taj način sebi uštede i vreme i novac. Čak ne znaju da u sudovima postoji odeljenje za medijaciju, gde mogu da dobiju sve informacije.

„Ne mora da bude pokrenut postupak da bi se u proces uključio medijator. Prava medijacija je da ne dođe do suda i postupka izvršenja. Grad i sve opštine trebalo bi da imaju tu društvenu obavezu da idu u susret građanima, kako bi se smanjio broj postupaka i rad pravobranilaštva, jer nisu efikasni u svom radu. Grad i opstine bi trebalo da rade u interesu svojih građana“, rekla je Violeta Stamenković iz Regionalne kancelarije posrednika.

Kada rešite problem na dobar, miran, poverljiv način i ne dajete veliki novac u postupcima, jer je postupak izvršenja skup i za određenu sumu novca izvršitelj naplati trećinu građaninu, ili gradu, onda je to velika ušteda.

Medijatore građani mogu naći na sajtu Ministarstva pravde i onda ih odabrati prema mestu prebivališta, kako bi se izbegli troškovi puta posrednika. Za ovaj način rešavanja problema odlučuju se i bračni parovi prilikom razvoda.

„Kada je razvod krenuo već su se javile velike nesuglasice i teško se postiže sporazum u smislu nastavka braka. I bračne tekovine se mogu rešavati na takav način, a ne dogovarati preko advokata čija je „šerpa“, a čija „veš mašina“, ko je više doneo u bračnu zajednicu i čija rodbina je više kupila. Mnogo je bolje spor rešiti na civilizovan način i voditi računa da svaka nesuglasica i izgovorena reč na sudu i kod advokata, ima velike posledice na decu. Ne može da voli advokat i sud više vaše dete, nego bračni partner. Zato bračni parovi trebaju da vode računa i šta govore i šta rade, da kasnije deca ne bi imala problema u odrastanju. Ne mogu ni tata ni mama da budu zli. Svoje netrpeljivosti treba da reše, a za svoju decu moraju da budu dobri roditelji. To se ne uči na sudu. Tamo dobijete presudu ko kada viđa decu, kolika je čija alimentacija…“, rekla je Stamenković.

Medijacija je postupak kada dve strane prihvataju da sa licenciranim medijatorom reše neki svoj problem.

Potpisom sporazuma kod javnog beležnika i davanju klauzule izvršnosti on dobija snagu izvršne isprave kada su u pitanju imovinski odnosi. Medijator ne gleda samo lične interese zavađenih strana.

Ona je pozvala sve one koji žele da se informisu u  rešavanju sporova da se jave putem mejla Regionalnoj kancelariji posrednika reg.kancelarijaposrednika@gmail.com.

Možda Vam se svidi i