Raspored rada sektora JKP „Komunalije“ od 19. marta

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Raspored rada sektora JКP „Кomunalije“ je organizovan zavisno od vrste sektora, sa naredbom da se pauze i okupljanja u prostorijama ne prave.

Raspored je sledeći:
-Sektor „ Gradska čistoća“- redovan rad na terenu
-Sektor „Higijena grada“– od 06.00 – 11.00 časova
-Sektor „ Gradsko zelenilo“- od 07.00 – 12.00 časova
-Sektor „Pogrebne usluge“ – od 07.00 do 12.00 časova, osim usluga sahranjivanja koje se vrše u skladu sa potrebom
-Sektor „Pijačne usluge“ – od 07.00 – 13.00 časova
-Sektor „Parking servis“ – redovan rad sa smanjenim intenzitetom
-Sektor „Zoohigijena„ – od 07.00 – 12.00 časova
-Sektor „Administracija“ – od 07.00 – 12.00 časova.

You may also like