RASPISAN JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJA TURISTIČKIM AGENCIJAMA

Od strane Ozon
0 komentar

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je javni poziv za dodelu bespovratnih subvencija turističkim agencijama i organizatorima turističkih putovanja zbog teškoća u poslovanju nastalih tokom pandemije korona virusa. Kako se navodi u saopštenju dodeljivaće se iznosi do 150 miliona dinara, a predviđeni su državnim budžetom za 2020. godinu.

Subvencije se kako se navodi dodeljuju turističkim agencijama na ime pokrića troškova u vezi sa obezbeđenjem garancije putovanja. Njihova isplata će se vršiti u zavisnosti od kategorije lecence.

Za licencu kategorije A 10, isplaćivaće se maksimalno do 2.250 evra, za A 15 do 2.500 evra, za A 20 do tri hiljade, A 25 do četiri hiljade i za licencu kategorije A 40 do pet hiljada evra.

Isplata subvencijavršiće se u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan kada je državna pomoć dodeljena.

Pravo na korišćenje subvencija i uslovi pod kojima se dodeljuju

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju privredna društva, druga pravna lica ili preduzetnici, upisana u odgovarajućem registru i koja poseduju licencu organizatora putovanja.

Da bi Turistička agencija ostvarila pravo na subvenciju, potrebno je da je obezbedila garanciju putovanja, da nad njom nije pokrenut stečajni postupak, da nema pripremljen plan reorganizacije, postupak reorganizacije ili likvidacije.

Zahtevi za korišćenje subvencija podnose se nadležnom ministarstvu na adresi: Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd.

Pravo na podnošenje zahteva ima privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji poseduje lecencu ili je u 2020. godini posedovao licencu, a koji je Agenciji za privredene registre podneo zahtev za izdavanje nove licence.

Kamatica

Možda Vam se svidi i