Sremska Mitrovica – Obaveštenje o radnom vremenu službi Doma zdravlja Sremska Mitrovica za predstojeće praznike.

U vreme praznika, Opšta medicina Doma zdravlja Sremska Mitrovica radiće:

Ambulanta opšte medicine III

15.02.2020. godine od 07,00-20,00 časova
16.02.2020. godine od 07,00-20,00 časova
17.02.2020. godine od 07,00-20,00 časova

U vreme praznika zdravstvenu zaštitu dece i omladine pružaće:

Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece i omladine – Školski dispanzer Doma zdravlja Sremska Mitrovica

15.02.2020. godine od 07,00-20,00 časova
16.02.2020. godine od 07,00-20,00 časova
17.02.2020. godine od 07,00-20,00 časova

Stomatološka zdravstvena zaštita u vreme praznika pružaće se:

15.02.2020. godine od 07,00-14,00 časova
16.02.2020. godine od 07,00-14,00 časova
17.02.2020. godine od 07,00-14,00 časova

Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Sremska Mitrovica pruža zdravstvene usluge 24 časa dnevno.

Možda Vam se svidi i