Prva predsednica opštine Sremska Mitrovica preminula je sinoć.
Prokop (Milana) Marija, rođena Tubić, preminula je u 86. godini života.

Komemoracija će biti održana sutra u 11 časova u Gradskoj kući.

Rođena je 13. februara 1934. godine u Mačvanskoj Mitrovici, Opština Sremska Mitrovica. Osnovnu školu (4 razred) završila je u Mačvanskoj Mitrovici. Gimnaziju (malu maturu) u Sremskoj Mitrovici 1948. godine, a srednju tehničku školu drvno-industrijski smer u Somboru 1951. godine.

Zaposlila se 1. septembra 1951. godine u drvnom kombinatu u Sremskoj Mitrovici i radila na poslovima tehničara u pogonima za proizvodnju šperploča, furnira, rezane građe i parketa na poslovima investicione izgradnje novih objekata. Bila je uključena u program POR-a (praktičnog osposobljavanja rukovodilaca) i osposobljena za višeg instruktora. Organizovala je i sprovodila praktično osposobljavanje rukovodilaca u procesu proizvodnje (predradnika, poslovođa, vođa smene i dr.) u drvnom kombinatu, a i u organizaciji Opštinskog sindikata veća i za sve radne organizacije Sremska Mitrovica. Januara 1962. godine prelazi na rad u Opštinski odbor socijalističkog saveza Sremska Mitrovica nakon što je izabrana za predsednika Konferencije za društvenu aktivnost žena, na kojoj dužnosti ostaje do isteka mandata 1965. godine. Iste godine upućena je na dalje školovanje i upisuje se na Višu školu za socijalne radnike u Beogradu koju završava u junu 1967, godine. Jula te godine zaposlila se u Centru za socijalni rad u Sremskoj Mitrovici gde radi kao socijalni radnik do oktobra 1972. godine, kada prelazi na rad u Zajednicu za zdravstveno osiguranje radnika u Sremskoj Mitrovici. Marta 1977. godine izabrana je za direktora Centra za socijalni rad u Sremskoj Mitrovici i na toj dužnosti ostaje do aprila 1983. godine kada je izabrana za potpredsednika, a 1984. godine za predsednika Skupštine opštine Sremska Mitrovice, sa jednogodišnjim mandatom.

Po isteku mandata aprila 1985. godine vraća se u CZR, gde na dužnosti direktora ostaje do penzionisanja (jula 1989. godine). Bila je član SKJ od 1951. do 1989. godine.

Tokom ovog perioda započela je izgradnja mitrovačke industrije ventila, završena Fabrika obuće „Dijana“, izgrađen novi silos, izgrađena kafilerija, adaptirana gradska mlekara, završena rekonstrukcija pozorišta, počela izgradnja sportske hale, a otpočela i priprema za izgradnju brodogradilišta i pešačkog mosta.

Možda Vam se svidi i