Predstavnici civilne zaštite uključeni u pružanje pomoći starijim licima

Sremska Mitrovica – Na današnjem sastanku Štaba za vanredne situacije Grada Sremska Mitrovica doneta je doluka da se sistemu kol centra volontera Kancelarije za mlade za pomoć licima starijih od 65 godina priključe i predstavnici jedinica civilne zaštite u seokim mesnim zajednicama.

Prema rečima koordinatora kol centra Petra Samardžića, uključivanjem predstavnika civilne zaštite u seoskim zajednicama u velikoj meri rasteretiće se rad volontera kol centra, a i svi stariji od 65 godna će brže dobiti pomoć koja im je potrebna.

U okviru mera prevencije, takođe je danas doneta odluka, da se prodavnicama meštovite robe dostave dezifekciona sredstva.

„Svim prodavnicama meštovite robe dostavićemo sredstava za dezinfekciju radnih površina, prostora i sanitarnih čvorova, ovom merom biće obuhvaćene prodavnice kako u gradu tako i seoskim sredinama“, rekao je Samardžić i podsetio da su sredstva za dezinfekciju pre neki dan već dostavljena pekarama, piljarnicama i mesnicama.

You May Also Like