Pojačana kontrola: Više taksi vozila isključeno iz saobraćaja

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Više taksi vozila u Sremskoj Mitrovici je isključeno iz saobraćaja tokom akcije pojačane kontrole ove vrste prevoza koju je prethodnih dana sprovela Gradska uprava za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove.

Prema rečima načelnika nadležne uprave Ljubomira Vujčića pre represivnih, pristupilo se preventivnim merama.

“Želeli smo da pre svega upozorimo taksi vozače, da im jasno stavimo do znanja da se Zakon mora poštovati, da uh upoznamo sa svim obavezama koje treba da ispunjavaju, kao i sa kaznama koje su predviđene za neispunjavanje istih. Ta naša preventivna akcija, nažalost nije dala puno rezultata, tako da smo još u decembru mesecu krenuli i sa kažnjavanjem, između ostalog i isključivanjem iz saobraćaja svih prevoznika koji nisu poštovali zakonske obaveze”, rekao je Vujčić.

On je istakao da je jedan od ciljeva ove akcije, pored toga da se u taksi prevoz uvede red i povećanje stepena bezbednosti putnika.

“Nama je izuzetno važno da naši sugrađani budu sigurni. Oni ne bi trebalo da ulaze u taksi vozila za koja ne znaju da li ispunjavaju tehničke uslove, odnosno da li su vozila ispravna, a zatim da li su i vozači istih ispunili svoje obaveze, tačnije da li su prošli odgovarajuće zdravstvene preglede i tako dalje. Dakle, svako ko ulazi u vozilo koje ne ispunjava zakonske uslove jednostavno nije siguran”, objašnjava načelnik.

Na teritoriji Grada Sremska Mitrovica trenutno je registrovano 78 taksi vozila, od toga je u prethodnom period 20 evidentirano zbog neispunjavanja uslova, a deo njih je i automatski isključen iz saobraćaja.

“S obzirom na to da se akcija odvija na putu, u takoreći pokretu, taksi vozilo nije uvek lako zaustaviti i izvršiti kontrolu istog, tako da smo kontroli pristupili i putem fotografija, inspektor ili komunalni milicajac fotografiše taksi vozilo, tablice na vozilu, fotografije prosleđujemo Ministarstvu unutrašnjih polova koje nam obezbeđuje podatke o vlasniku vozila. On je onda u obavezi da da izjavu saobraćajnom inspektoru i ukoliko se utvrdi da ne ispunjava uslove zakonom propisane biva isključen iz saobraćaja, odnosno skidaju se tablice sa vozila na period od 10 dana. Ukoliko se prekršaj ponovi naredno skidanje tablica se produžava na 30 dana”, kaže dalje načelnik.

On ističe i da je nedavno usvojena gradska Odluka o auto taksi prevozu putnika u skladu sa novim, važećim Zaknom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju.

“Zakon jasno propisuje uslove, obaveze, kazne i lokalna samouprava nema puno mogućnosti da tu nešto menja”, rekao je Vujčić.

O stanju na terenu nešto više rekao je Dimitrije Vlajić, saobraćajni inspektor.

“Saobraćajna inspekcija kontroliše uslove koje moraju da ispunjavaju taksi prevoznici u pogledu sedišta, vozača, vozila i poslovnog ugleda, a sve u skladu sa novim zakonom. Svako taksi vozilo mora biti prijavljeno i pregledano kod nadležne gradske uprave, a zatim na osnovu te prijave mora biti propisano obeleženo kao vozilo kojim se vrši taksi prevoz putnika. Između ostalog svako taksi vozilo na registarskim tablicama, na zadnje dve pozicije mora da ima slovnu oznaku latinično TX”, objašnjava Vlajić.

Sva taksi vozila kod kojih je uočen ovaj prekršaj isključena su iz sobraćaja.

“Samo u prethodnih nekoliko dana iz saobraćaja je isključeno takva tri vozila, jednostavno nisu bila propisano obeležena, nisu imala na tablicama neophodne slovne oznake”, kaže Vlajić.

Inspektor naglašava da je za ovu vrstu prekršaja zakonom propisana kazna u fiksnom iznosu od 75.000 dinara, jer za vozilo koje ne poseduje tablice sa oznakom TX nije podneta prijava, što znači ne ispunjava uslove za taksi prevoz putnika.

Види чланак

Možda Vam se svidi i