Obeležavanje Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Lokalni tim za borbu protiv trgovine ljudima je planirao nekoliko aktivnosti vezano za obeležavanje Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima 18.10.2020.

“Ovoga puta, tim je akcenat stavio na radnu eksploataciju u smislu trgovine ljudima. Radna eksploatacija se odnosi na iskorišćavanje i prisvajanje produkata tudjeg rada. Do eksploatacije dolazi uvek upotrebom sile, pretnje, prevarom, zloupotrebom teškog položaja ili na neki drugi način”, objašnjava Branislav Vukmir, koordinator Lokalnog tima za borbu protiv trgovine ljudima.

Nacionalna služba za zapošljavanje je u sklopu svojih redovnih aktivnosti spremila predavanja vezana za radnu eksploataciju, kao i brošure koje će se deliti licima na evidenciji nacionalne službe u smislu prevencije radne eksploatacije.

Kancelarija za mlade i volonteri Crvenog krsta su radili na izradi mini videa koji će biti objavljen na društvenim mrežama, medijima, sajtu Crvenog krsta, Kancelarije za mlade i sajtu Centra za socijalni rad Sava.

“Crveni krst je obišao prve razrede osnovne škole, a realizovana je i poseta udruženju gluvih i nagluvih osoba gde su održali predavanje na znakovnom jeziku”, dodaje Vukmir.

Lokalni tim za borbu protiv trgovine ljudima apeluje na gradjanstvo:
-Budite oprezni prilikom sticanja poznanstva s ljudima koji vam nude primamljive ponude za posao
-kontaktirajte svog budućeg poslodavca pre nego što krenete na put
-proverite agenciju koja posreduje i proverite da li imaju licencu za rad
-dokumenta uvek nosite sa sobom i nikada ih ne davati drugim osobama
-fotokopirajte svoja dokumenta i držite na sigurnom mestu.

Žrtve trgovine ljudima može biti bilo ko. Državljani Srbije, strani državljani, a posebno ranjive grupe, ilegalni migranti, odbegli od kuće, žrtve trauma i zlostavljanja, izbegle i osiromašene grupe…

Možda Vam se svidi i