MUP dobija aplikaciju dinamičko upravljanje kadrovima i merenje produktivnosti

Od strane Ozon
0 komentar

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović prisustvovao je prezentaciji projekta „Dinamičko upravljanje kadrovima i merenje produktivnosti“, koji ima za cilj unapređenje kvaliteta usluga koje Ministarstvo unutrašnjih poslova, pre svega Uprava za upravne poslove, pruža građanima.

„Jedna od važnih stvari na kojima insistira Ministarstvo unutrašnjih poslova je da rad policijskih službenika i svih onih koji pružaju usluge građanima uvek bude merljiv i da bude takav da građani vide efikasnost“, rekao je Stefanović.

Prema njegovim rečima, zadatak Ministarstva je da uvidi gde promenom procesa rada može da se postigne ubrzanje, posebno na upravnim poslovima, kroz izdavanje ličnih dokumenata građanima.

“Hoćemo da taj proces bude što kraći, da građani u najkraćem roku mogu da dođu do svojih dokumenata, ali istovremeno da možemo adekvatno i pravično da nagradimo svakog zaposlenog koji postiže izuzetne rezultate i ima najbolje norme“, istakao je Stefanović.

Pomoćnik ministra i načelnik Sektora za ljudske resurse Katarina Tomašević istakla je da je radna grupa koja se bavi ovim projektom osnovana na inicijativu ministra Stefanovića pre 10 meseci.

Ona se zahvalila ministru što je podržao ovu razvojnu ideju, koja za cilj ima podizanje kvaliteta organizacije rada i usluga koje Ministarstva unutrašnjih poslova pruža građanima.

Imajući u vidu da Uprava za upravne poslove na godišnjem nivou izda oko 4.200.000 dokumenta i isprava, ideja ovog projekta je da se obavi ravnomerna raspodela posla uz planiranje optimalnog broja zaposlenih i kvalitetnije pružanje usluga.

Aplikacija, čija je izrada u toku, dovešće do uspostavljanja parametara koji će obezbediti ravnomernu raspodelu posla, bolje kadrovsko planiranje i uspostavljanje pravičnog modela ocenjivanja i nagrađivanja zaposlenih.

Na taj način biće omogućeno i preciznije definisanje broja šaltera i zaposlenih u svakoj organizacionoj jedinici u zavisnosti od obima posla i opterećenosti, uzimajući u obzir sve specifičnosti usluga koje se pružaju građanima.

Uspostavljanjem ovoga sistema biće postignuta kvalitetnija organizacija rada i pružanja usluga, što će dovesti do poboljšanja kvaliteta usluga koje Uprava za upravne poslove pruža građanima.

Možda Vam se svidi i