Sremska Mitrovica – Gradska uprava za obrazovanje, kuluturu i sport raspisala je Konkurs za dodelu stipendija studentima koji pohađaju fakultete i visoke škole čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2020/2021. godinu.

Stipendije se dodeljuju studentima od druge do pete godine (odnosno šeste) godine osnovnih akademskih i master studija koji su prvi put upisani u školsku 2020/2021. godinu, način finansiranja-budžet, iz svih studijskih oblasti.

Studentima od druge do pete godine osnovnih i specijalističkih strukovnih studija Visokih tehničkih i mašinskih škola odnosno škola elektrotehnike i računara koji su prvi put upisani u školsku 2020/2021. godinu, način finansiranja-budžet, stipendije se dodeljuju iz sledećih studijskih modula i programa:

Osnovne strukovne studije – prvi nivo:
•Mašinstvo
•Mašinsko inženjerstvo
•Proizvodno mašinstvo i računarske tehnologije
•Elektrotehnika
•Informacione tehnologije
•Elektronsko poslovanje
•Automatika
•Automatika i sistemi upravljanja vozilima
•Elektronika
•Elektronika i telekomunikacije
•Inženjerski menadžment

Specijalističke strukovne studije – drugi nivo:
•Mašinstvo
•Elektronika
•Mehatronika
•Tehnologije
•Inženjerski menadžment

Pored gore navedenih uslova studenti moraju ispuniti i sledeće uslove:

 • da su državljani Republike Srbije ili da imaju status izbeglice,
  -da imaju prebivalište na teritoriji grada Sremska Mitrovica u trajanju od najmanje 6 (šest) meseci, ili boravište u istom trajanju – za lica koja imaju status izbeglice,
 • da do kraja tekuće kalendarske godine nisu navršili 26 godina života,
  -da su upisali bilo koju godinu osnovnih ili master studija, odnosno osnovnih strukovnih ili specijalističkih strukovnih studija izuzev prve u školskoj 2020/2021. godini,
  -da je prosečna ocena najmanje 9,50 – za sve prethodne godine osnovnih akademskih, studija, a za master studije objedinjene sve prethodne godine osnovnih studija,
 • da je prosečna ocena najmanje 9,50 – za sve prethodne godine osnovnih strukovnih studija, a za specijalističke studije objedinjene sve prethodne godine osnovnih strukovnih studija,
  -da su do zatvaranja raspisanog Кonkursa položili sve ispite iz prethodno upisanih godina.

VISINA STIPENDIJE

Za studente osnovnih akademskih i master studija iz svih studijskih oblasti na fakultetima, stipendija iznosi 11.000,00 dinara mesečno po studentu u fiksnom neto novčanom iznosu, a za studente osnovnih strukovnih i specijalističkih studija Visokih tehničkih i mašinskih škola u fiksnom neto novčanom mesečnom iznosu od 9.000,00 dinara po studentu.

PODNOŠENJE PRIJAVE

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 21. oktobra do 05. novembra 2020. godine.

Prijavu, na predviđenom obrascu, sa pratećom dokumentacijom student dostavlja, u gore navedenom roku, lično ili putem pošte, na sledeću adresu: Gradska uprava za obrazovanje, kulturu i sport, Svetog Dimitrija br. 13, 22000 Sremska Mitrovica, sa naznakom „Javni Кonkurs za dodelu studentskih stipendija“.

Dodatne informacije u vezi javnog Кonkursa mogu se dobiti lično, u zgradi Gradske uprave kancelarija br. 30 ili na zvaničnom sajtu Grada Sremska Mitrovica.

Možda Vam se svidi i