Klijenti koji prihvate moratorijum na otplatu kreditaneće u naredna tri meseca plaćati rate, odnosno neće imati nikakve troškove prema banci, ali će zato svoju pozajmicu otplaćivati tri meseca duže, a mesečna rata će im i za nekoliko evra biti uvećana.
Razlog tome je što će im ukupan iznos koji vraćaju biti uvećan za redovnu tromesečnu kamatu koju banke obračunavaju i tokom zastoja u otplati i koju će nakon isteka moratorijuma pripisati ukupnom dugu. Ova tromesečna kamata biće ravnomerno podeljena na broj preostalih rata.
Kako ova računica izgleda u praksi. Ako imate mesečnu ratu stambenog kredita od 300 EUR, od čega kamata čini 150 EUR, to znači da će vam tokom moratorijuma banka obračunati redovnu kamatu od 450 EUR (za tri meseca). Taj iznos će nakon isteka moratorijuma podeliti podjednako na preostale rate, pa ako vam je, na primer, do kraja otplate preostalo još 10 godina (120 meseci), mesečni trošak će biti veći za 3,75 EUR.
Ako imate keš kredit, Narodna banka Srbije je dala reprezentativni primer za dinarsku gotovinsku pozajmicu od 500.000 dinara, koja je u trećoj godini otplate. Mesečna rata ovog kredita, čiji je ukupni rok otplate sedam godina, a kamata 9,82% godišnje, sada iznosi 8.320,9 dinara, a ukoliko se klijent odluči da prihvati moratorijum rata će nakon ta tri meseca biti veća za 310,95 dinara i iznosiće 8.631,85 dinara.
Imajući u vidu da u prvim mesecima otplate dugoročnih kredita najveći udeo u mesečnoj rati ima upravo kamata, najveće povećanje mesečnog troška osetiće upravo korisnici stambenih kredita, pogotovo oni koji su tek počeli sa njihovom otplatom.

eKapija

You may also like