Još dva slobodna mesta u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica

Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za dva radna mesta.

Oglas je raspisan za mesta:

1.Medicinska sestra – tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima – Odeljenje interne medicine 2 – Opšti odsek, Služba interne medicine, Sektor za internističke grane medicine, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
–izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis posla: vrši stručnu pomoć pri pružanju zdravstvene zaštite u okviru poslova za koje je osposobljena redovnim školovanjem. Neposredno učestvuje u nezi bolesnika od prijema do otpusta sa odelenja prema dnevnom rasporedu rada. Vrši podelu terapije prema uputu doktora datom na listi za terapiju i unosi vrstu i količinu leka koji je dala pacijentu u knjigu terapije. Priprema materijal i instrumente za sterilizaciju i istu sprovodi. Vodi računa o ispravnosti aparata, instrumenata i materijala kojima se služi u radu. Učestvuje u podeli hrane pacijentima, uredno vodi medicinsku dokumentaciju i šalje potrebne izveštaje. Daje predlog glavnoj sestri za poboljšanje rada iz svog domena. Vrši i druge poslove koje joj prema ukazanoj potrebi odredi načelnik, šef odelenja, glavna sestra odelenja i ordinirajući doktor. Za svoj rad odgovoran je načelniku, šefu odeljenja, glavnoj sestri odeljenja.

2.Vozač vozila B kategorije – Odeljenje za tehničke poslove, Služba za tehničke poslove, na neodređeno vreme, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom.
-izvršilac 1

Uslovi: srednje stručno obrazovanje u trajanju od tri godine, završena škola za КV vozača, položen vozački ispit B kategorije, ili srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, položen vozački ispit B kategorije, 6 meseci radnog isksutva.

Opis posla: vodi putne radne naloge za motorna vozila Tehničke službe, zaduženje bonova za gorivo, kao i analizu mesečne godišnje potrošnje goriva i maziva. Vodi tehničke knjižice za sva motorna vozila i brine o pravovremenom održavanju vozila. Po potrebi službe, a po nalogu načelnika obavlja sve vrste prevoza.Prima zahteve za prevoženje i po nalogu načelnika službe organizuje raspored korišćenja vozila.Organizuje i vrši nadzor nad održavanjem bolničkog kruga. Radi i druge poslove iz domena svoje stručnosti, a po nalogu načelnika Službe i pomoćnika direktora za tehničke poslove, kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

Konkurs je otvoren od 30. aprila do 8. maja, a više informacija možete pronaći na zvaničnom sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

You May Also Like