Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2020. godini

Od strane Ozon
0 komentar

Ministarstvo privrede Republike Srbije

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2020. GODINI

Cilj Programa jeste jačanje konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenje njihovog poslovanja iinternacionalizacije, kao i kreiranje novih radnih mesta kroz investicije uopremu.

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za sufinansiranje nabavke nove proizvodne opreme i opreme direktnouključene u proces proizvodnje razmenjivih dobara i izvođenje građevinskihradova , i to:

1) proizvodne opreme i/ilimašina;

2) transportno-manipulativnihsredstava uključenih u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta;

3) delova, specijalizovanih alataza mašine ili drugih kapitalnih dobara;

4) mašine i oprema za unapređenjeenergetske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje;

5) građevinske mehanizacije zapotrebe obavljanja građevinskih radova.

Program sprovodi Ministarstvoprivrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i odabranim poslovnim bankamai lizing kompanijama:

1. PROCREDIT BANK A.D. Beograd

2. CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA, A.D. Novi Sad

3. BANCA INTESA A.D. Beograd

4. BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AKCIONARSKO DRUŠTVO Beograd

5. ERSTE BANK A.D. Novi Sad

6. OTP BANKA SRBIJA

7. INTESA LEASING DOO Beograd

8. UNICREDIT LEASING DOO Beograd

Pravo da se prijave na konkurs zadodelu bespovratnih sredstava imaju:

1) pravna lica, registrovana uAgenciji za privredne registre (u daljem tekstu: APR) kao privredna društva ilizadruge, koja su razvrstana na mikro, mala i srednja pravna lica u skladu saZakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, br. 73/19) prema finansijskimizveštajima za 2018. godinu, kao i

2) preduzetnici registrovani uAPR.

Privredni subjekti koji ispuneuslove Programa i kojima banke, odnosno lizing kompanije uključene urealizaciju Programa, uslovno odobre kredit odnosno finansiranje mogu ostvaritipravo na sufinansiranje do 25% neto vrednosti nabavke proizvodne opreme. Učešćeprivrednih subjekata iznosi 5% od ukupne vrednosti opreme, dok se ostatakobezbeđuje iz kredita poslovnih banaka ili finansijskog lizinga lizingkompanija uključenih u sprovođenje ovog Programa. Visina bespovratnih sredstavakoja se može dodeliti privrednom subjektu određuje se u odnosu na brojzaposlenih: 1 zaposlen – do 1,0 milion RSD, 2-5 zaposlena – do 2,5 miliona RSD,6 i više zaposlenih – do 5,0 miliona RSD.

Ukupno raspoloživa sredstva zarealizaciju Programa iznose 1.000.000.000,00 dinara. Javni poziv je otvoren dokse raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31.12.2020. godine.

Prijave za dodelu bespovratnihsredstava, zajedno sa ostalom dokumentacijom i zahtevom za kredit odnosnofinansijski lizing, predaju se ili dostavljaju elektronski u jednoj odekspozitura/filijala poslovnih banaka i lizing kompanija koje učestvuju urealizaciji ovog programa.

Tekst „Javni poziv za dodelubespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim i srednjim preduzećimaza nabavku opreme u 2020. godini“ sa propratnom dokumentacijom i svimbitnim informacijama za učešće u Programu može se preuzeti na internetstranicama:

Ministarstva privrede: http://www.privreda.gov.rs

Razvojne agencije Srbije: http://www.ras.gov.rs

Možda Vam se svidi i