Info dan Krovne organizacije mladih Srbije

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – U okviru projekta „Zajedno za mlade 2.0“ koji sprovodi Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS), a finansira Ministarstvo omladine i sporta u Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici u petak, 7. februara u vremenskom periodu od 11 do 14 časova biće održan Info dan KOMS.

Cilj info dana je da se mladi i udruženja mladih u nerazvijenim okruzima ili onih koji su manje uključeni u rad KOMS-a i same omladinske politike na ovaj način informišu više o omladinskoj politici i kako se mogu uključiti i doprineti poboljšanju i daljem razvijanju omladinske politike u Srbiji.

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) je savez 108 udruženja mladih i za mlade, koji predstavlja najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Srbiji. KOMS je zapravo zagovaračka platforma za unapređenje položaja mladih i deluje kao spona između mladih, svojih organizacija članica i različitih donosioca odluka i pružaoca programa i usluga za mlade (pre svega države i institucija). Zagovaranje je osnovna uloga KOMS-a, ali osim toga KOMS svojim organizacijama članicama služi i kao servis tako što im pruža aktivnosti jačanja kapaciteta kako samih organizacija, tako i mladih koji participiraju unutar organizacija članica. Osim toga mreža organizacija koje čine KOMS pomaže organizacijama članicama da jačaju međusobne veze i zajednički deluju. 

Možda Vam se svidi i