Sremska Mitrovica – Agencija za upravljanje lukama raspisala je javnu nabavku za izgradnju pontona sa pristupnim mostom za međunarodno putničko pristanište u Sremskoj Mitrovici. Procenjena vrednost radova je 33,33 miliona dinara bez PDV-a.

Ponton će biti izveden kao glavni ponton međunarodnog putničkog pristaništa u Sremskoj Mitrovici, koji će služiti za pristajanje putničkih brodova u međunarodnom i domaćem saobraćaju, kao i bezbedan prelazak putnika sa broda na ponton i dalje na postojeću uređenu obalu.

Ponton će biti postavljen na odobrenoj lokaciji, približno na km 138+800 leve obale Save, van međunarodnog plovnog puta reke Save.

Pomoćni ponton će služiti kao oslonac pristupnom mostu za vezu sa obalom. Veza sa glavnim pontonom biće izvedena rastaljivom vezom.

Glavni ponton će biti napravljen pod nadzorom Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu.

Mostovska konstrukcija biće dužine 30m. Oslanjaće se na pomoćni ponton i po njemu slobono klizati preko pokretnog oslonca kako bi se postiglo nesmetano kretanje mosta u horizontalnom pravcu tokom menjanja vodostaja reke. Sa druge strane, mostovska konstrukcija će biti fiksirana u visini šetne staze na kruni naipa/obaloutvrde

Rok za izvršenje svih radova je 180 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Ponude se mogu dostavljati do 16. novembra 2020. godine, a više detalja o tenderu pogledajte OVDE.

ekapija.com

You may also like