Danas Skupština: Rebalans budžeta, izbori, imenovanja…

Od strane Ozon
0 komentar

remska Mitrovica – Danas, u sredu, 30. septembra u sali I Skupštine Grada Sremska Mitrovica sa početkom u 10:00 časova održaće se III sednica Skupštine Grada.

Na dnevnom redu sednice naći će se:

1.Predlog Odluke o rebalansu budžeta grada Sremska Mitrovica za 2020. godinu,
2.Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Sremska Mitrovica za period 01.01.-30.06.2020. godine,
3.Izveštaj ovlašćenog revizora o izvršenoj eksternoj reviziji konsolidovanog završnog računa grada Sremska Mitrovica za period 01.01. – 31.12.2019. godine,
4.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o preuzimanju osnivačkih prava u oblasti primarne zdravstvene zaštite nad Apotekom Sremska Mitrovica,
5.Druga izmena programa poslovanja JKP „Toplifikacija“ Sremska Mitrovica za 2020. godinu,
6.Prva izmena programa poslovanja JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica,
7.Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač grad Sremska Mitrovica za period 01.01. – 31.03.2020. godine i to:
-JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica
-JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica
-JP „Srem gas“ Sremska Mitrovica
-JKP „Toplifikacija“ Sremska Mitrovica
-JP „Urbanizam“ Sremska Mitrovica
-„Sirmijum put“ doo Sremska Mitrovica
-DOO „Gradsko stanovanje“ Sremska Mitrovica,
8.Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač grad Sremska Mitrovica za period 01.01. – 31.06.2020. godine i to:
-JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica
-JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica
-JP „Srem gas“ Sremska Mitrovica
-JKP „Toplifikacija“ Sremska Mitrovica
-JP „Urbanizam“ Sremska Mitrovica
-„Sirmijum put“ doo Sremska Mitrovica
-DOO „Gradsko stanovanje“ Sremska Mitrovica,
9.Izveštaj o radu i poslovanju javnih preduzeća i privrednih društava čiji je osnivač ili jedan od osnivača grad Sremska Mitrovica za 2019. godinu i to:
-JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica
-JKP „Srem gas“ Sremska Mitrovica
-JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica
-JP „Urbanizam“ Sremska Mitrovica
-JKP „Toplifikacija“ Sremska Mitrovica
-JKP Regionalna deponija „Srem Mačva“ Šabac
-doo „Gradsko stanovanje“ Sremska Mitrovica
-DOO Agencija za ruralni razvoj grada Sremska Mitrovica
-„Sirmijum put“ doo Sremska Mitrovica,
10.Predlog rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine grada sremska Mitrovica po sprovedenom postupku javnog nadmetanja poslovnih prostorija u ulici Stari šor Sremska Mitrovica,
11.Predlog rešenja o zasnivanju hipoteke na nepokretnostima u postupku raspolaganja stvarima u javnoj svojini grada Sremska Mitrovica za stan na adresi Njegoševa 25 u Sremskoj Mitrovici,
12.Predlog Odluke o uniformi, vozilima, plovilima i opremi Komunalne milicije,
13.Predlog izmena i dopuna kadrovskog plana za organe grada Sremska Mitrovica za 2020. godinu,
14.Izmene i dopune programa poslovanja JKP Regionalna deponija „Srem Mačva“ Šabac za 2020. godinu,
15.Prva izmena programa poslovanja JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica za 2020. godinu,
16.Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JP „Srem gas“ Sremska Mitrovica,
17.Godišnji izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada u PU „Pčelica“ Sremska Mitrovica za radnu 2019/2020 godinu,
18.Godišnji plan rada PU „Pčelica“ za radnu 2020/2021. godinu,
19.Predlog Odluke o imenovanju zakonskog zastupnika, odnosno direktora akcionarskog društva Brodogradilište „Sava“ iz
Mačvanske Mitrovice.
20.Izbori i imenovanja

Možda Vam se svidi i