Više slobodnih radnih mesta, poslednji konkurs u ovoj godini

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za više radnih mesta.

Oglas je raspisan za radna mesta:

1.Medicinska sestra – tehničar u hemodijalizi – Odeljenje interne medicine 3 – Odeljenje za hemodijalizu sa nefrologijom, Služba interne medicine – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom. – izvršilac 2.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis posla: vrši stručnu pomoć pri pružanju zdravstvene zaštite u okviru poslova za koje je osposobljena redovnim školovanjem. Neposredno učestvuje u nezi bolesnika od prijema do otpusta sa odelenja prema dnevnom rasporedu rada. Vrši podelu terapije prema uputu doktora datom na listi za terapiju i unosi vrstu i količinu leka koji je dala pacijentu u knjigu terapije. Priprema materijal i instrumente za sterilizaciju i istu sprovodi. Vodi računa o ispravnosti aparata, instrumenata i materijala kojima se služi u radu. Učestvuje u podeli hrane pacijentima, uredno vodi medicinsku dokumentaciju i šalje potrebne izveštaje. Daje predlog glavnoj sestri za poboljšanje rada iz svog domena. Vrši i druge poslove koje joj prema ukazanoj potrebi odredi načelnik, šef odelenja, glavna sestra odelenja i ordinirajući doktor. Za svoj rad odgovoran je načelniku, šefu odelenja, glavnoj sestri odeljenja. Radno mesto sa povećanim rizikom.

2.Medicinska sestra – tehničar u hemodijalizi – Odeljenje interne medicine 3 – Odeljenje za hemodijalizu sa nefrologijom, Služba interne medicine – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do povratka zaposlene sa bolovanja, sa punim radnim vremenom. – izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis posla: vrši stručnu pomoć pri pružanju zdravstvene zaštite u okviru poslova za koje je osposobljena redovnim školovanjem. Neposredno učestvuje u nezi bolesnika od prijema do otpusta sa odeljenja prema dnevnom rasporedu rada. Vrši podelu terapije prema uputu doktora datom na listi za terapiju i unosi vrstu i količinu leka koji je dala pacijentu u knjigu terapije. Priprema materijal i instrumente za sterilizaciju i istu sprovodi. Vodi računa o ispravnosti aparata, instrumenata i materijala kojima se služi u radu. Učestvuje u podeli hrane pacijentima, uredno vodi medicinsku dokumentaciju i šalje potrebne izveštaje. Daje predlog glavnoj sestri za poboljšanje rada iz svog domena. Vrši i druge poslove koje joj prema ukazanoj potrebi odredi načelnik, šef odelenja, glavna sestra odelenja i ordinirajući doktor. Za svoj rad odgovoran je načelniku, šefu odelenja, glavnoj sestri odeljenja. Radno mesto sa povećanim rizikom.

3.Medicinska sestra – tehničar u urgentnim službama i reanimaciji – Odeljenje za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Služba za specijalističko – konsultativne preglede, Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom. – izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg ili akušerskog smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis posla: pomaže doktoru službe u obavljanju njegovog rada. Obavlja sve administrativne poslove prijema i u vezi sa prijemom pacijenata. Vodi pacijente na odgovarajuće odelenje u Opštoj bolnici. U slučaju slanja van Opšte bolnice pomaže pri smeštaju i transportu pacijenata, po potrebi prati pacijenta. Vrši podelu terapije. Priprema materijal i instrumente za sterilizaciju i istu sprovodi. Vodi računa o ispravnosti aparata i instrumenata kojim se služi u radu. Uredno vodi medicinsku doku mentaciju i šalje potrebne izveštaje. Daje predlog glavnoj sestri-tehničaru za poboljšanje rada iz svog domena. Vrši i druge poslove prema ukazanoj potrebi koje odredi glavna sestra – tehničar, doktor, načelnik odeljenja, a prema svojoj stručnosti, kojima i odgovara za svoj rad. Radno mesto sa povećanim rizikom.

4.Medicinska sestra – tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima – Odeljenje opšte hirurgije 2 – Služba opšte hirurgije – Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom. – izvršilac 2.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit, licenca.

Opis posla: vrši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite, intervencijama koje se rade, kao i pregleda. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize. Održava nstrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni Materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja, naplaćuje participaciju. Pored napred navedenih poslova učestvuje u svim dijagnostičkim – terapeutskim poslovima za koje je osposobljena redovnim školovanjem, a u vezi obolenja koje se odnose na profil rada Odelenja. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri – tehničaru na odelenju, šefu Odelenja i načelniku Službe.

5.Spremač – spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge – spremačica – servirka – Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom. – izvršilac 1.

Uslovi: završena osnovna škola, položen kurs iz higijene životnih namirnica, ličnoj higijeni i zaraznim bolestima.

Opis posla: održava čistoću prostorija u kojima se obavljaju pregledi i intervencije, soba u kojima leže bolesnici, kuhinja i drugih prostorija utvrđenih prema rasporedu rada. Održava higijenu sanitarnih prostorija i prostorija koje se upotrebljavaju za pacijente i osoblje (stepeništa, holova, hodnika, čekaonica i dr.). Кada ne vrši posao čišćenja odnosno održavanja higijene na odelenju u obavezi je da onda pomaže medicinskim sestrama-tehničarima oko prenosa bolesnika, učestvuje u dopremanju sanitarnog i drugog materijala do i sa odelenja (veša, hrane i dr.). Stara se o ispravnosti sredstava koja su joj data na upotrebu zadužena je i finansijski odgovara za potrošnju i upotrebu istih. O svim nepravilnostima obaveštava glavnu sestru. Vodi evidenciju o potrošnji materijala za održavanje čistoće i o istoj podnosi izveštaj glavnoj sestri. Obavljaju i druge poslove po nalogu glavne sestre. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri, sestrama na odelenju, odnosno načelniku sektora, kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

Кonkurs je otvoren od 27.12.2019. do 03.01.2020. godine, a više informacija o istom možete pronaći na zvaničnom sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Možda Vam se svidi i