Veća prava, ali i obaveze poslanika

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Veće obaveze, ali i veća prava poslanika donosi nedavno usvojen Poslovnik o radu Skupštine Grada Sremska Mitrovica.

“Izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, svaka od lokalnih samouprava u Srbiji bila je u obavezi da sve svoje opšte akte uskladi sa novim Zakonom, pa tako nakon što smo usvojili Statut grada, na red je došao i sam Poslovnik koji na jedan demokratski način uređuje prava i obaveze svih odbornika u Skupštini grada, povećava njihova prava, a samim tim i obaveze. Poslovnik kao dokument je dosta obimniji za razliku od prethodnog, jer je u njega prebačen određeni broj članova iz Statuta, a koja se odnose pre svega na stalna, privremena i povremena radna tela Skupštine grada”, objašnava Tomislav Janković, predsednika Skupštine.

On je dodao da su sve poslaničke grupe postigle zajednički dogovor da se sa novim Poslovnikom broj radnih tela u Skupštini ne menja.

“Novi Poslovnik na jedan detaljniji način definiše sve one bitne stavke koje se tiču rada parlamenta, smanjuje mogućnost zloupotrebe govornice i uopšte mogućnost da neko sabotira rad Skupštine. Sa druge strane povećane su obaveze samih odbornika, pa tako stalna radna tela uz saglasnost predsednika skupštine mogu da organizuju anketne odborež ili da se o važnim i bitnim pitanjima vodi javna rasprava i to je dobro iz ugla demokratičnosti društva. Dobro je za same građane koji će moći da uđu u raspravu, da daju svoja mišljenja i sugestije o za njih bitnim pitanjima”, dalje objašnjava Janković.

Predsednik Skupštine smatra da je novi Poslovnik značajan iskorak napred, da i pored toga što stari nije ograničavao slobodu govora i mišljenja, on na jedan sasvim drugačiji način, a u skladu sa zakonom definiše prava i obaveze odbornika u Skupštini grada.

Предлог Пословника Скупштине Града Сремска Митровица

Možda Vam se svidi i