Sutra sednica Skupštine grada

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – U četvrtak, 25. jula u sali I skupštine Grada Sremska Mitrovica sa početkom u 10:00 časova održaće se XXXVI sednica Skupštine Grada.

Na dnevnom redu sednice naći će se:

 1. Predlog Odluke o rebalansu budžeta Grada Sremska Mitrovica za 2019. godinu,
 2. Predlog Odluke o donošenju plana detaljne regulacije bloka između ulica Jovanke Gabošac, Jovice Trajkovića i Stevana Sremca Grad Sremska Mitrovica,
 3. Predlog Odluke o donošenju plana detaljne regulacije arheološkog parka „Glac“ u K.O. Sremska Mitrovica Grad Sremska Mitrovica,
 4. Predlog rešenja o utvrđivanju prestanka prava korišćnja Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Opštine Sremska Mitrovica“ na poslovnom prostoru sagrađenom na parceli 4168 K.O. Sremska Mitrovica,
 5. Predlog rešenja o utvrđivanju prestanka prava korišćnja Mesne zajednice Grgurevci na porodičnim stambenim zgradama sagrađenim na katastarskim parcelama broj 885, 2544, 2618 K.O.Grgurevci,
 6. Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica za 2018. godinu,
 7. Odluka nadzornog odbora o raspodeli dobiti JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica za 2018. godinu,
 8. Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica za 2018. godinu,
 9. Odluka nadzornog odbora o raspodeli dobiti JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica za 2018. godinu,
 10. Izveštaj o poslovanju JP „Srem gas“ Sremska Mitrovica za 2018. godinu,
 11. Odluka nadzornog odbora o raspodeli dobiti JP „Srem gas“ Sremska Mitrovica za 2018. godinu,
 12. Izveštaj o poslovanju „Gradsko stanovanje“ doo Sremska Mitrovica za 2018. godinu,
 13. Odluka nadzornog odbora o raspodeli dobiti „Gradsko stanovanje“ doo Sremska Mitrovica za 2018. godinu,
 14. Izveštaj o radu Preduzeća za održavanje ulica i puteva „Sirmijum put“ doo Sremska Mitrovica za 2018. godinu,
 15.  Odluka nadzornog odbora o pokriću gubitka po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2018. godinu, Preduzeća za održavanje ulica i puteva „Sirmijum put“ doo Sremska Mitrovica,
 16. Izveštaj o radu JKP Regionalna deponija „Srem – Mačva“ Šabac za 2018. godinu,
 17. Izbori i imenovanja
 18. Amandmani na predlog Odluke o rebalansu budžeta Grada Sremska Mitrovica za 2019. godinu,
 19. Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Grada Sremska Mitrovica za period 01.01.-30.06.2019. godine,
 20. Predlog projekta javnog privatnog partnerstva za projektovanje, finansiranje, rekonstrukciju,odnosno rehabilitaciju i održavanje lokalne putne infrastrukture na teritoriji Grada Sremska Mitrovica sa javnim plaćanjem,
 21. Predlog Odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju naziva ulica i zaselaka u naseljenim mestima Grada Sremska Mitrovica Grad Sremska Mitrovica,
 22. Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije kompleksa RTC „Luka Leget“ sa lučkim područjem u Sremskoj Mitrovici,
 23. Prve izmene programa poslovanja JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica za 2019. godinu,
 24. Prve izmene i dopune programa poslovanja JP „Srem gas“ Sremska Mitrovica za 2019. godinu,
 25. Izmene programa poslovanja „Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica“ doo Sremska Mitrovica za 2019. godinu.

You may also like