Spisak dobitnika društvenih priznanja – „Novembarske nagrade“ i „Plakete grada“

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Grad Sremska Mitrovica ove godine dodeliće šest “Novembarskih nagrada” i dve “Plakete grada” – prestižna društvena priznanja.

Novembarska nagrada je gradsko priznanje, a dodeljuje se građanima svake druge godine počev od 2009. godine, u znak priznanja za značajna dostignuća u oblasti privrede, obrazovanja, zdravstva, nauke, kulture, sporta, kao i za poseban doprinos na afirmaciji grada.

Dobitnici Novembarske nagrade su:

1. dr Radojle Markićević, predlog Grupe građana, Zoran Đurđević i ostalih 26

RADOJLE MARКIĆEVIĆ doktor biotehničkih nauka, koji se istakao svojim naučno-istraživačkim radom u oblasti poljoprivrede samostalno i kao koautor objavio na desetine stručnih i naučnih radova, publikacija i studija koje su doprinele unapređenju poljoprivredne priozvodnje u Srbiji. Punih 29 godina je predsednik Društva za čuvanje spomenika i negovanje tradicija oslobodilačkih ratova  Srbije. Dobitnik mnogih vrednih priznanja među kojima je i „Orden srpskog ratnika“.

2. Stevo Lapčević, predlog grupe građana: Dragan Đorđević, Nino Brajović, Predrag Medenica, Slobodanka Grčić, Nikola Tarbuk, Jelena Žilić

STEVO LAPČEVIĆ spada u grupu mladih novinara koji su proteklih nekoliko godina u značajnoj meri unapredili kvalitet novinarstva u Sremskoj Mitrovici. On ne stoji van problema o kojima piše već se aktivno uključuje i daje lični doprinos njihovom rešavanju, pa se može reći da se pored novinarskog posla bavi i humanitarnim  radom. U dva navrata je od udruženja novinara dobio prestižnu nagradu „Đoko Vještica“ koja se dodeljuje za novinarsku humanost i angažovano pisanje.

3. Branko Lođinović, predlog Udruženja boraca Grgurevci u saglasnosti sa mesnom zajednicom

BRANКO LOĐINOVIĆ veteran drugog svetskog rata, više puta odlikovan, ordenom za hrabrost. I u svojoj 92-oj godini predstavlja živi simbol antifašističke borbe.  Učesnik u borbama za oslobođenje Srema i Sremske Mitrovice.

4. „Top-produkt Boško“, doo Divoš, predlog Mesne zajednice Divoš

Preduzeće „TOP-PRODUКT BOŠКO“ iz Divoša, zapošljava preko 40 meštana ovog sela, a koje svoje prozvode plasira i u zemljama EU. Odlikuje ga uspešna saradnja sa MZ Divoš, FК Hajduk iz Divoša, Udruženjem žena Divoš, OŠ Sveti Sava, Ambulantom u Divošu, SPC u Divošu. Donator je svih seoskih manifestacija u Divošu. Ambulanti u Divošu donirao stomatološku stolicu, OŠ Sveti Sava donirao računarsku opremu. Donirao SPC prilikom obnove hrama.  

5. dr Milan Mandić, predlog Daliborke Panjković

Dr MILAN MANDIĆ lekar u Službi hitne pomoći, istakao se svojom humanoššću, odnosom prema pacijentima, koji je svojim požrtvovanim radom spasio mnoge ljudske živote. On  je pravi predstavnik svog poziva, koga oličavaju osobine kao što su pravednost, dobrotvornost, odsustvo bilo kakve diskriminacije pacijenata, poštovanje života i pacijenata i pre svega humanost. 

6. Vojislav Bugarski, predlog Biljane Mitrović

VOJISLAV BUGARASКI profesor muzičkog vaspitanja u penziji, jedan od osnivača i dirigent hora Sirmijum kantorum ceo život je posvetio muzici i muzičkoj edukaciji mnogih generacija. Pod dirigentskom palicom profesora Bugarskog hor Sirmijum kantorum osvoji je mnoge vredne nagrade u zemlji i inostranstvu.

Plaketa grada koje se dodeljuje pravnim licima i građanima koji su se posebno istakli svojom delatnošću na humanitarnom, kulturnom i drugom planu.

Plaketu grada dobili su:

1. Petar Pismestrović, predlog Nedeljka Terzića, književnika i novinara

PETAR PISMESTROVIĆ, karikaturista svetskog glasa i renomea, među najpoznatijim u svetu kao portret karikaturista. Кrikaturom se bavi više od pola veka. Objavio 10 knjiga karikature. Dobitnik brojnih nagrada i priznanja u zemlji i svetu  od kojih je najznačajnija nagrada „Pjer“. Imao je preko 50 samostalnih izložbi. Iako od 1996 godine živi i radi u Кlagenfurtu ovaj rođeni mitrovčanin s ponosom promoviše ime svog rodnog grada Sremke Mitrovice.

2. Majkl Verner, predlog Ljubiše Šulaje

MAJКL VERNER, profesor na Albani Univerzitetu u Njujorku. Dugogodišnji saradnik na istraživanju, prezentaciji i promociji antičkog nasleđa Sirmijuma i kulturne baštine Grada Sremska Mitrovica.

Možda Vam se svidi i