Raspored rada službi JKP “Komunalije” tokom praznika

Sremska Mitrovica – Tokom praznika raspored rada sektora JKP „Komunalije“ je sledeći:

Parking servis neće raditi 01., 02. i 07. januara
Sektor Administarcija – neće raditi 01., 02. I 07. januara
Sektor Gradsko zelenilo – neće raditi 01., 02. i 07. januara
Sektor Gradska pijaca – neće raditi 01.,02. I 07. januara
Sektor Zoohigijena – neće raditi 01.,02. I 07. januara

Sledeći sektori radiće po redovnom rasporedu tokom praznika:
Sektor Gradska čistoća
Sektor Higijena grada
Sektor Pogrebne usluge.

You May Also Like