Akcije uređenja životnog prostora u selima severne Mačve

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Vođeni idejom omladinskog aktivizma u oblasti ekologije i uređenja životnog prostora u ruralnoj sredini, Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica u saradnji sa Udruženjem „Sava-Mačva“ iz Mačvanske Mitrovice, Ruralnim centrom „Sova“ iz Sremske Mitrovice i seoskim mesnim zajednicama, realizovala je niz akcija u mačvanskim selima, radi rešavanja postojećih problema, koje su meštani naveli kao prioritetne.

Akcije su obuhvatale različite aktivnosti, od edukativnih radionica, preko akcija prikupljanja komunalnog otpada, sve do uređenja i opremanja škola i dečijih igrališta, u mačvanskim selima Sremske Mitrovice.

Prema rečima Petra Samardžića, direktora Agencije za ruralni razvoj najpre su organizovane edukativne radionice za mlade meštane mačvanskih sela, na teme: zdravlje i ekologija, zaštita životne sredine, upravljanje otpadom, aktivizam  i volonterizam mladih u vreme elementarnih nepogoda (poplave) i sl. Potom su sprovedene akcije sakupljanja komunalnog otpada u priobalnom području kao i uređenje terena, posebno u delu gde je izgrađena nova biciklistička staza od pešačkog mosta u Mačvanskoj Mitrovici do Zasavice.

Akcijom je, kako ističe Samardžić, predviđeno obnovljanje dečijih igrališta – drvengrada kod pešačkog mosta i kod vrtića „Lane“ u Mačvanskoj Mitrovici i uređenje sportskog teren u ovom mestu.

U Noćaju je postavljena nova ograda ispred Osnovne škole “Dobrosav Radosavljević Narod”, a tokom zimskog raspusta biće realizovani radovi i na uređenje samog enterijera škole, koji je dotrajao i u jako lošem stanju.

 U Radenkoviću je ispred zdravstvene ambulante koja je nedavno ponovo počela sa radom takođe postavljena ograda.

U Salašu Noćajskom je nabavljen i postavljen kontejner kod novog groblja, gde se zbog nedostatka kontejnera za otpad, stvorila divlja deponija na koju su se meštani stalno žalili. Dalje troškove odnošenja i deponovanja smeća sa ove lokacije preuzela je mesna zajednica ovog mačvanskog sela.

Škola u Ravnju je dobila novi školsku tablu, dok su roditelji i nastavno osoblje samostalno finansirali pregrađivanje učionica zbog uvođenja novog, jednosmenskog koncepta nastave.

Nekoliko škola u selima severne Mačve dobilo je i računare, a prethodno su u ovim školama održane obuke iz informatičke pismenosti za nastavno osoblje i žene na selu, a u realizaciji Ruralnog centra „Sova“. 

Obezbeđen je i nameštaj za opremanje prostorija lovačkog društva i grejna tela za  zdravstvenu ambulantu u Zasavici 2.

U dosadašnjim akcijama, kao i u onima koje će tek biti realizovane su uključeni mladi volonteri iz svake seoske mesne zajednice, roditelji, meštani, kao i aktivisti Udruženja „Sava-Mačva“, RC „Sova“ i Agencije za ruralni razvoj.

“Ove akcije su odličan primer saradnje predstavnika lokalne samouprave, seoskih mesnih zajednica i civilnog sektora, na rešavanju određenih problema u oblasti zaštite životne sredine, uređenja životnog prostora, opremanja škola. Ovakvim akcijama se afirmiše omladinski aktivizam u ruralnoj sredini, ali i rešavaju određeni problemi koji postoje u svakom selu. Mladi se senzibilišu za ekološka pitanja, za volonterizam, i osnažuju za rešavanje nekih od problema koji se pojavljuju u njihovim seoskim mesnim zajednicama – komunalni, infrastrukturni, ekološki, i time doprinose razvoju svoje lokalne društvene zajednice. Za sada će se akcija sprovesti u mačvanskim selima, a očekujemo da će ovo biti primer dobre prakse, i da će se u naradnom periodu, slične akcije sprovesti i u ostalim mitrovačkim selima”, rekao je Samardžić.

You may also like