Sremska Mitrovica – U vreme praznika, Opšta medicina Doma zdravlja Sremska Mitrovica radiće:

Treća zdravstvena stanica (Dispanzer na Savi)
11.11.2019. godine od 07,00-20,00 časova

U vreme praznika zdravstvenu zaštitu dece i omladine pružaće:

Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece i omladine
11.11.2019. godine od 07,00-20,00 časova

Stomatološka zdravstvena zaštita u vreme praznika pružaće se:

11.11.2019. godine od 07,00-14,00 časova

Služba Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Sremska Mitrovica pruža zdravstvene usluge 24 časa dnevno.

Državna Apoteka „Sremska Mitrovica“ (Stari šor 65, na glavnom ulazu Bolnice), u ponedeljak, 11. oktobra radiće od 07:00 do 20:00 časova.

Možda Vam se svidi i