Edukacija: Digitalizacija poslovanja – uvođenje eRačuna u skladu sa GDPRom

Od strane Ozon
0 komentar

Kompanija Docloop doo – Servis Moj-eRačun će 15.novembra u zgradi Opštine Sremska Mitrovica održati stručnu edukacijsku radionicu na temu „Digitalizacija poslovanja – uvođenje eRačuna u skladu sa GDPRom“, a svi učesnici će dobiti potvrde o stručnoj osposobljenosti za uvođenje eRačuna u poslovanje.
U svetu digitalne ekonomije jasno je da se vođenje poslovne evidencije mora digitalizovati, a ova edukacija je idealan način da se zaposleni obuče i pripreme za samostalno upravljanje procesima izrade, slanja, primanja i obrade elektronskih računa (eRačuna) u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i novom Zakonu o računovodstvu.

Niži troškovi, efikasnije poslovanje, automatizacija procesa i minimizacija grešaka su samo neke od prednosti elektronskog poslovanja. Međutim, pre prelaska na digitalno poslovanje bitno je zakonski uskladiti izradu i slanje elektronskih računa i drugih računovodstvenih isprava, regulisati elektronsku pisarnicu i arhivu kao i bezbednosti podataka koji se razmenjuju elektronskim putem i šta svaki zaposleni koji učestvuje u
ovom procesu mora znati o informacionoj bezbednosti! Stoga je ova edukacija idealna prilika da se zaposleni obuče i pripreme za obavljenje tih poslova.

Bitne teme edukacije

 Šta je elektronski račun i zašto postaje vodeća komponenta digitalizacije
procesa?
 Kako zakonski uskladiti izradu i slanje elektronskih i drugih računovodstvenih isprava?
 Kako samostalno kreirati eRačun?
 Kako prepoznati ispravan sertifikovan eRačun?
 Interno upravljanje elektronskim računima: na koji način postupamo sa ulaznim, a na koji sa izlaznim elektronskim računima?
 Zašto je važna elektronska pisarnica i kako funkcioniše elektronska arhiva?
 Koje su novine u pogledu elektronskog poslovanja u zemljama okruženja?
 Zašto je bitno pitanje bezbednosti podataka koji se razmenjuju elektronskim putem i šta svaki zaposleni koji učestvuje u ovom procesu mora znati o informacionoj bezbednosti?
 Кoje novine donosi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti za elektronsko poslovanje?
 Šta čini podatke o ličnosti?
Svi polaznici nakon edukacije dobijaju potvrdu o stručnoj osposobljenosti za uvođenje eRačuna u poslovanje, kao i prateći nastavni materijal.
Za više informacija o edukaciji pozovite 066 8103056 ili pošaljite upit na
docloop.office@moj-eracun.rs

Možda Vam se svidi i