Prošle godine 269.209 specijalističko-konsultativnih pregleda u ambulantama mitrovačke Opšte bolnice

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – U 2018. godini, u ambulantama mitrovačke Opšte bolnice, ukupno je obavljeno 269.209 specijalističko-konsultativnih pregleda, od toga, po ambulantama, taj broj je:

Pneumoftiziološka – 5.301
Neonatološka – 369
Bolnički prijem – 14.906
Fizijatrijska amb. – 7.420
Gastroenterološka – 7.326
Ginekološko-akušerska – 9.245
Urološka – 13.038
Infektivno – 2.693
Anesteziološka – 5.439
Opšta internistička – 22.109
Кardiološka – 5.682
Endokrinološka – 9.692
Dermatovenerološka – 9.769
Neurološka – 15.109
Psihijatrijska – 11.106
Oftalmološka – 18.782
Onkološka – 7.849
ORL – 7.730
MFH – 2.130
Ortopedska – 28.281
Pedijatrijska – 3.769
Hirurška ambulanta – 25.262
Dečija hiruruška – 3.741
Transfuziloška (analize) – 31.658
Centar za kognitivne bolesti – 104
Savetovalište za epilepsiju – 699
Služba za radiološku dijagnostiku – 76.949
Laboratorijske biohemijske, kliničke i hemat. analize – 859.588
Patološke analize – 9.562
Citogenetske analize – 255
Hemodijalize – 19.766

U 2018.godini u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica, urađeno je ukupno 6.959 operacija u Sektoru za hirurške grane medicine, a od tog broja :

Opšta hirurgija 1,2 i 3 – 2472
Dečija hirurgija – 141
Ginekologija i akušerstvo – 1697
ORL – 472
MFH – 178
Oftalmologija – 907
Ortopedija – 640
Urologija – 452

Manjih hirurških intervencija – 9406

U odeljenju za palijativno zbrinjavanje – ukupno je bilo 356 pacijenata, pruženo 28.861 usluga i evidentirano 4115 bolničkih dana.

Opšta bolnica Sremska Mitrovica

Možda Vam se svidi i