Održana tribina „Edukacijom protiv trgovine ljudima“

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Tribina „Edukacijom protiv trgovine ljudima“ održana je u toku jučerašnjeg dana u Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici. Organizator tribine je Udruženje Atina, a domaćin iste je bio Centar za socijalni rad „Sava“. O temi je govorio profesor Slobodan Savić.

“Pre dve godine, odnosno 2017. doneta je nova Strategija borbe protiv trgovine ljudima u Republici Srbiji kojim je predviđeno da se u gradovima formiraju radna tela koja će se baviti tom problematikom. Prošle godine u Sremskoj Mitrovici mi smo formirali to radno koje će se baviti kako preventivnim radom, tako i rešavanjem određenih problema u borbi protiv trgovine ljudima”, rekao je direktor CZR “Sava” Branislav Vukmir.

On je dodao da je jučerašnja tribina prva aktivnost koja će tokom ove godine biti realizovana sa ciljem prevencije trgovine ljudima.

“Potrebno je šire narodne mase upoznati sa ovom problematikom i na tome ćemo svakako dosta raditi u narednom periodu”, rekao je Vukmir.

Lokalni tim u Sremskoj Mitrovici, prema rečima Vukmira, shvatajući ozbiljnost problema kao i potrebe lokalne zajednice da se javnosti upozna sa izazovima koje pred nas stavlja ovaj fenomen, uputio je poziv specijalisti sudske medicine, prof. dr Slobodanu Saviću, sa Instituta za sudsku medicinu, Medicinskog fakulteta u Beogradu, da sa Mitrovčanima podeli svoja iskustva u radu na prepoznavanju i prikupljanju dokaza u slučajevima žrtava trgovine ljudima i svih oblika rodno zasnovanog nasilja. Profesor Savić radio je veštačenja u velikom broju slučajeva rodno-zasnovanog nasilja i trgovine ljudima, kao i obdukcije u slučajevima ubistva Zorana Đinđića, Ivana Stambolića, gardista na Topčideru, i dr. i ima ekstenzivno iskustvo u ovoj oblasti.

“Svrha predavanja, tribine, diskusije sa slušaocima je upoznavanje sa sudsko-medicinskim pristupom žrtavama trgovine ljudima. Samo predavanje ima nekoliko ciljeva, a jedan od njih je da se upoznamo sa tim da je trgovina ljudima vrlo ozbiljan i socijalni, a pre svega medicinski problem, da ukažemo na to kakve probleme i kakve zdravstvene teškoće nastaju kod osoba koje su žrtve trgovine ljudima, koje mogu da budu od onih najlakših, do onih najgorih kada dolazi i do smrtnog ishoda, gde se mi kao specijalisti sudske medicine susrećemo i gde je obdukcija neophodna da bi se dokazalo da je žrtva trgovine ljudima upravo zbog tog krivičnog dela preminula. Druga stvar je da ukažemo da je tako ozbiljan socijalni problem shvaćen od strane društva i da je trgovina ljudima danas posebno krivično delo, što donedavno nije bilo. On što je moj poseban zadatak, pošto sam specijalista sudske medicine jeste da ukažem na probleme koji se pojavljuju u praktičnom dokazivanju ovog krivičnog dela u sudskom postupku, jer do sada smo bili svesni činjenice da mnogi izvršioci ovog krivičnog dela nisu dobili adekvatnu zatvorsku kaznu baš zbog nedostatka dokaza, dobar deo dokaza su bili medicinski dokazi o tome šta se nalazilo na žrtvama. Upravo o tome ćemo razgovarati, kakav je postupak u dokazivanju, šta mi možemo i na koji način kod žrtava da nađemo i da pokažemo da definitivno takvi slučajevi mogu da budu itekako i dokazani i sankcionisani”, rekao je profesor Savić.

U prošloj godini u Republici Srbiji zabeleženo je 190 sumnji na trgovinu ljudima, 78 osoba su bile žrtve. U Sremskoj Mitrovici zabeleženo je nekoliko slučajeva, seksualne ekspolatacije.

“Velika mi je čast da ispred Udruženja građana “Atina” pozdravim sve koji su se odazvali na tribinu profesora Savića. U Udruženju smatramo da je jako važno da se stručni radnici čuju, zato što se trgovina ljudima zaista tiče svih nas, svi smo mi negde odgovorni da prepoznamo potencijalne žrtve, a stručnjaci koji rade u sistemu socijalne zaštite da pruže podršku žrtvama trgovine ljudima. Naše Udruženje to radi već 16 godina i jedna od najznačajnijih usluga koju sprovodimo jeste licencirana usluga stanovanja uz podršku namenjena upravo žrtvama trgovine ljudima. Nakon godinu dana sprovođenja ove usluge pod licencom koju smo dobili od strane resornog ministarstva mogu da kažem da je trećina žrtava prošla kroz ovaj program stanovanja, odnosno 23 žene i devojčice su koristile uslugu stanovanja uz podršku”, rekla je Adrijana Radojčić, kordinatorka tima direktne podrške u okviru Udruženja “Atina”.

On je podsetila ne činjenicu da su žrtve trgovine ljudima i dalje načešće devojčice uzrasta od 17 do 18 godina, ali i žene koje su starijeg uzrasta.

“Ovaj fenomen ne pogađa samo određene populacije u našem društvu, nego društvo u celini, tako da ne pričamo samo o romskim devojčicama, već govorimo generalno o ženama i devojčicama koje se nalaze na margini našeg društva i kojima je potrebna dodatna vidljivost i pristup ostvarivanju njihovih prava”, rekla je Radojčić.

U okviru tribine posebna pažnja posvećena je karakteristikama, prepoznavanju, prijavljivanju i dokumentovanju slučajeva rodno-zasnovanog nasilja i trgovine ljudima i namenjena je prevashodno stručnoj javnosti iz oblasti zdravlja, obrazovanja, socijalne zaštite, studentima humanističkih nauka, ali i policiji, tužilaštvu i ostalim akterima koji dolaze ili mogu doći u dodir za osobama koje su trpele nasilje ali i široj javnosti zainteresovanoj za problem rodno-zasnovasnog nasilja i trgovine ljudima.

Možda Vam se svidi i