Obeležen Svetski dan mentalnog zdravlja

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Kampanjom “Može da se desi svakome” danas je sremskomitrovački Caritas sa partnerima obeležio Svetski dan mentalnog zdravlja.

Kampanja u okviru koje je građanima podeljen edukativni materijal, info listići i brošure realizaovana je u centru Sremske Mitrovice sa ciljem da se podigne svest o značaju prevencije i zaštite mentalnog zdravlja, kao i da da doprinos borbi protiv stigmatizacije osoba sa mentalnim smetnjama.

“Ovom kampanjom želimo da ukažemo na to da su mentalne smetnje prave bolesti, poput svih drugih, kradiovaskularnih ili pulmoloških i da uz odgovarajući tretman mogu efikasno da se leče, naročito ako se sa lečenjem krene na vreme”, rekla je koordinator Caritasa „Sv. Anastazija“ Sremska Mitrovica Kiristina Dragišić.

Podršku u obeležavanju Svetskog dana mentalnog zdravlja pružila je između ostalih i lokalna samouprava Grada Sremska Mitrovica.

“Mentalno zdravlje je značajno za celokupnu zajednicu, to je osnov jedne zajednice i ne treba na njemu da rade samo zdravstvene ustanove, već celokupno društvo. Mentalna bolest nije zarazna, ali ravnodušnost jeste, tako da ukoliko svi socijalno i ekonomski ne jačamo to naše zdravlje ni sama zajednica neće biti jaka”, rekla je Slađana Mirčeta, zamenik načelnika Gradske uporave za zdravstvenu i socijalnu zaštitu.

Učešće u današnjoj kampanji uzela je i sremskomitrovačka Opšta bolnica.

Direktor ove ustanove dr Živko Vrcelj“ posebno je naglasio da je najvažnije raditi na prevenciji i ranom otkrivanju prvih znakova psihičkih poremećaja, pogotovo ako su genetske prirode.

Sprečavanjem faktora rizika – stresova, loših međuljudskih odnosa, težiti psihičkom blagostanju, izbegavati loše i negativne uticaje koliko god je to moguće – samo su neki od načina da ne postanemo anksiozni, depersivni, nervozni, a takva stanja sve su prisutnija na globalnom nivou.

„Ovakva stanja predupredićemo poboljšanjem odnosa sa drugima, zdravijom komunikacijom, izbalansiranim reakcijama i primerenim ponašanjem – što se svakako uči u porodici, po hrišćanskim načelima“- rekao je dr Vrcelj i dodao da i kad se desi neki od mentalnih poremećaja, kao društvo moramo biti spremni da sprečimo svaku diskriminaciju i učinimo sve u procesu resocijalizacije, kako bi izlečene osobe nastavile sa svojim društvenim aktivnostima.

Organizacije civilnog društva imaju kapacitet da svojim aktivnostima učestvuju u procesu socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom i mentalnim smetnjama uvodeći i nove vrste socijalnih usluga integracije i resocijalizacije OSI i osoba sa mentalnim poteškoćama, učestvuju u procesu onošenja odluka, sprovođenja dijaloga o socijalnim politikama sa organima vlasti.

Mentalno zdravlje se određuje kao stanje blagostanja u kome osoba ostvaruje ili koristi svoje sposobnosti i potencijale, može da se nosi sa stresom koji donosi evakodnevni živor, radi produktivno i ostvaruje dobrobit u društvu (Svetska zdravstvena organizacija).

Osoba sa mentalnim smetnjama ispoljava različite teškoće na nivou osećanja, ponašanja, mišljenja i opažanja koje mogu biti različite etiologije i u većoj meri ili manjoj meri u zavisnosti od tipa poremežaja ugrožavaju funkcionisanje ličnosti.

Psihijatrija u zajednici se zalaže za obezbeđivanje službi koje će odgovarati na potrebe korisnika i njihovih porodica. Službe treba da budu mobilne i fleksibilne. Hospitalne službe treba da predstavljaju deo i podršku službama u zajednici (domovi zdravlja, centri za mentalno zdravlje, udruženja pacijenata, NVO…). Važno je da službe za mentalno zdravlje budu multidisciplinarne i da uključuju saradnju među sektorima i agencijama koje imaju različite kompetencije.

Destigmatizacija obuhvata spektar aktivnosti čiji je cilj ublažavanje postojećih predrasuda i stigme (obeležavanje, isključivanje, diskriminacija) u pristupu osobama sa mentalnim poremećajem. Kampanje i edukaciju u procesu destigmatizacije vode građani ili stručnjaci za mentalno zdravlje u saradnji sa svim relevantnim organizacijama.

Međusektorska saradnja – saradnja u zajednici kako bi se postiglo sveobuhvatno lečenje osoba sa mentalnim poremećajima: neophodno je uspostaviti partnerstvo za mentalno zdravlje, razviti međusektorsku saradnju.

You may also like