KONKURS

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Gradska uprava za obrazovanje, kulturu i sport u sredu, 27. marta raspisala je Кonkurs za dodelu budžetskih sredstava kao dotacija
udruženjima građana iz oblasti omladinske politike.

Кonkurs se raspisuje u cilju razvoja i afirmacije kulturnih aktivnosti mladih i drugih vidova omladinskog aktivizma.

КO MOŽE BITI UČESNIК КONКURSA:
Pravo na dobijanje i korišćenje dotacija po ovom javnom pozivu imaju sva udruženja iz oblasti omladinske politike čije je sedište i koja registrovanu delatnost pretežno obavljaju na teritoriji grada Sremska Mitrovica (osim međuopštinskih organizacija, koje okupljaju i članove sa područja grada Sremska Mitrovica), koja ostvaruju potrebe i interese mladih u Sremskoj Mitrovici – definisane Zakonom, koja planiraju realizaciju svojih programa tokom 2019. godine i koja blagovremeno podnesu prijavu na Кonkurs za dodelu sredstava.

КRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA:
Podnosilac prijave mora da ispuni kriterijume utvrđene Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“ br. 16/18):
1) reference programa: oblast u kojoj se realizuje program, dužina trajanja programa, broj korisnika programa, mogućnost razvijanja programa i njegova održivost;
2) ciljevi koji se postižu: obim zadovoljavanja javnog interesa, stepen unapređenja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi;
3) sufinansiranje programa iz drugih izvora: sopstvenih prihoda, budžeta Republike Srbije, budžeta teritorijalne autonomije, fondova Evropske unije, poklona, donacija, legata, kredita i drugo, u slučaju nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa;
4) zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava i održivost ranijih programa: ako su ranije korišćena sredstva iz budžeta, da li su ispunjene ugovorne obaveze.

Pored navedenog, prednost u sticanju prava iz prethodnog stava imaće udruženja iz oblasti omladinske politike koja zadovoljavaju sledeće uslove i programske kriterijume koji se posebno boduju:
– da konkurišu za sredstva za realizaciju konkretnih programa iz oblasti omladinske politike- maksimum 20 bodova,
– da programi za koje konkurišu predstavljaju inovacije ili unapređenje postojećih aktivnosti u oblasti politike za mlade-maksimum 15 bodova,
– da predloženim programima podstiču i afirmišu omladinski aktivizam u gradu – maksimum 15 bodova
– da jačaju masovnost, mobilnost i informisanje mladih u oblasti kulture i drugim vidovima društvenog aktivizma – maksimum 10 bodova,
– da svojim programima podstiču volonterizam omladine u široj društvenoj zajednici – maksimum 25 bodova,
– da za sredstva iz budžeta Grada Sremska Mitrovica konkurišu samo u jednoj oblasti – maksimum 15 bodova.

IZNOS SREDSTAVA PLANIRAN ZA FINANSIRANJE PROGRAMA
Odlukom o budžetu Grada Sremska Mitrovica za 2019. godinu za ove namene planirana su sredstva u iznosu od 1,5 miliona dinara.

Detaljnije informacije na zvaničnom sajtu Grada Sremska Mitrovica.

Možda Vam se svidi i