Sremska Mitrovica – U sredu, 6. marta Gradska uprava za obrazovanje, kulturu i sport raspisala je Konkurs za dodelu sredstava uspešnim pojedincima iz oblasti kulture i sporta.

Кonkurs se raspisuje radi dodele budžetskih sredstava uspešnim pojedincima iz oblasti kulture i sporta, koja predstavljaju nagradu i podsticaj za dalji rad, individualni razvoj i afirmaciju njihovih kulturnih dostignuća odnosno sportskih uspeha i koja su obezbeđena u budžetu Grada Sremska Mitrovica za 2019. godinu.

Bespovratna finansijska sredstva su predviđena Odlukom o budžetu Grada Sremska Mitrovica za 2019. godinu u iznosu od 1.150.000 dinara.

КO MOŽE КONКURISATI
Budžetska sredstva se mogu dodeliti:
– uspešnim pojedincima iz oblasti kulture koji su državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji grada Sremska Mitrovica, i
– uspešnim pojedincima iz oblasti sporta koji su državljani Republike Srbije a svoje rezultate su ostvarili kao članovi sportskog udruženja koje ima sedište na teritoriji Grada Sremska Mitrovica.
Pored ovih uslova podnosilac zahteva mora ispunjavati i jedan od sledećih kriterijuma:
– da postiže zapažene rezultate i da je nosilac raznih priznanja i nagrada u svojim sportskim aktivnostima odnosno u svom delovanju u oblasti kulture,
– da daje doprinos kvalitetu i afirmaciji kulturnog i sportskog života grada,
– da predstavlja svoj grad u svim oblastima kulture odnosno sporta na svim nivoima takmičenja: gradskom, regionalnom, pokrajinskom, republičkom, međunarodnom,
– da će koristiti sredstva za nabavku neophodne stručne literature, materijala i opreme koja se koristi u radu uspešnog pojedinca,
– da predlaže i realizuje kvalitetne programske i druge aktivnosti.

Кonкurs je otvoren do utrošкa sredstava.

Više informacija na zvaničnom sajtu Grada Sremska Mitrovica.

Možda Vam se svidi i