Agencija za privredne registre podseća sve obveznike koji imaju kontrolu nad jednim ili više pravnih lica, odnosno imaju obavezu sastavljanja i dostavljanja konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za ekonomsku celinu, u skladu sa članom 27. Zakona o računovodstvu, da 31. jula 2018. godine (sreda), do 24 časa, ističe Zakonom propisani rok za dostavljanje konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za 2018. godinu.

Napominjemo da su sve informacije, u vezi sa konsolidovanim godišnjim finansijskim izveštajima za 2018. godinu, objavljene u okviru Registra finansijskih izveštaja u delu – Uputstva za dostavljanje finansijskih izveštaja – „Vrste izveštaja za 2018. godinu i njihova sadržina“ – „Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj“. Za sva dodatna objašnjenja na raspolaganju je mejl adresa finizvestaji@apr.gov.rs.

Iz APR-a skreću pažnju korisnicima da prilikom elektronskog potpisivanja dokumentacije i zahteva treba da imaju instaliranu poslednju verziju NexU aplikacije – verzija 1.17, koja se može preuzeti iz Aplikacije za potpisivanje PDF dokumenata. Izuzetno, korisnici koji imaju izdate stare MUP-ove sertifikate treba da preuzmu NexU aplikaciju – verzija 1.06, navodi se na sajtu APR-a.

Za sva pitanja u vezi pristupa Posebnom informacionom sistemu Agencije ili problema sa potpisivanjem korisnici se kao i do sada mogu obratiti na mejl adresu sd@apr.gov.rs .

You may also like