Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za dva radna mesta.

Oglas je raspisan za radna mesta:

1. Domar/majstor održavanja- održavanje mašinskih instalacija i opreme – Mašinski odsek sa termoenergetikom, Služba za tehničke poslove, na određeno vreme do 6 meseci, sa punim radnim vremenom, zbog povećanog obima posla.
– Izvršilac 1.

Uslovi: srednje stručno obrazovanje u trajanju od tri godine, završena kv škola mašinske ili elektro struke, 6 meseci radnog iskustva.

Opis poslova: održava i popravlja sve vrste motornih pogona sa automatskom komandom. Vrši održavanje i otklanjanje jednostavnijih kvarova na liftovima i popravku složenih delova liftova i agregata. Održava i popravlja termičke uređaje. Vrši održavanje, popravku i punjenje svih vrsta frigo uređaja. Vrši održavanje i popravku motornih pogona klimatizacije, ventilacije i pogona sa automatskom komandom postrojenja kotlarnice, praone i kuhinje. Pomaže u održavanju agregata, liftova i održavanje svih tehničkih uređaja. Radi i druge poslove iz domena svoje stručnosti, a po nalogu šefa i načelnika službe kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

2. Spremač/spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge – spremačica servirka, Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci, sa punim radnim vremenom, na upražnjeno radno mesto.
– Izvršilac 1.

Uslovi: Završena Osnovna škola, položen kurs iz higijene životnih namirnica, ličnoj higijeni i zaraznim bolestima.

Opis poslova: održava čistoću prostorija u kojima se obavljaju pregledi i intervencije, soba u kojima leže bolesnici, kuhinja i drugih prostorija utvrđenih prema rasporedu rada. Održava higijenu sanitarnih prostorija i prostorija koje se upotrebljavaju za pacijente i osoblje (stepeništa,holova,hodnika,čekaonica i dr.). Кada ne vrši posao čišćenja odnosno održavanja higijene na odelenju u obavezi je da onda pomaže medicinskim sestrama – tehničarima oko prenosa bolesnika, učestvuje u dopremanju sanitarnog i drugog materijala do i sa odelenja (veša, hrane i dr.). Stara se o ispravnosti sredstava koja su joj data na upotrebu zadužena je i finansijski odgovara za potrošnju i upotrebu istih.O svim nepravilnostima obaveštava glavnu sestru. Vodi evidenciju o potrošnji materijala za održavanje čistoće i o istoj podnosi izveštaj glavnoj sestri. Obavljaju i druge poslove po nalogu glavne sestre. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri, sestrama na odelenju, odnosno načelniku sektora, kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

Кonkurs je otvoren od 28. maja do 4. juna.

Više informacija na zvaničnom sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Možda Vam se svidi i