Zakazana sednica Skupštine grada: Na dnevnom redu 8 tačaka

Sremska Mitrovica – U petak, 27. aprila u sali I skupštine Grada Sremska Mitrovica sa početkom u 10:00 časova održaće se XXIV sednica Skupštine Grada.

Na dnevnom redu sednice naći će se:

1. Predlog odluke o donošenju plana detaljne regulacije bloka između ulica Prve Jalijske i Filipa Višnjića blok „Bara Jalija – Zapad“ Grad Sremska Mitrovica,
2. Odluka nadzornog odbora doo „Gradsko stanovanje“ o raspodeli dobiti za 2017. godinu,
3. Izveštaj o radu Gradskog pravobranilaštva Grada Sremska Mitrovica za 2017. godinu,
4. Izveštaj o poslovanju “Gradskog stanovanja” doo Sremska Mitrovica za 2017. godinu,
5. Statut Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica,
6. Izmena i dopuna statuta Istorijskog arhiva „Srem“ Sremska Mitrovica,
7. Izmene programa rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica za 2018. godinu,
8. Izbori i imenovanja.

You May Also Like