Sremska Mitrovica – Godišnje programe za 2019. svi sportski klubovi na teritoriji Sremske Mitrovice treba da dostave Sportskom savezu grada najkasnije do kraja aprila meseca, poručili su na današnjoj konferenciji za medije načelnik Uprave za kulturu, sport i omladinu Ilija Nedić i generalni sekretar Saveza Nemanja Crnić.

U skladu sa Članom 138. stav 5. Zakona o sportu, i Članom 21. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u Gradu Sremskoj Mitrovici, obaveštavju se članice Sportskog saveza Grada Sremska Mitrovica da svoje godišnje programe za 2019.-u godinu podnose preko Saveza.

Programe je potrebno dostaviti Savezu najkasnije do 30. aprila, na obrascima koji se i dobijaju od strane Saveza.

Obrasci se dostavljaju Savezu na dva obavezna načina, i to: odštampani i overeni pečatom kluba i potpisom zakonskog zastupnika, i u elektronskoj formi, na mejl Saveza: sportskisavezgradasremskamitrovica@yahoo.com.

Savez će do 01. juna vršiti obradu podnetih programa i u slučaju nepravilnosti vratiti nepravilne programe na ispravku, a zatim, 01.06.2018. godine podneti programe nadležnoj Gradskoj upravi za sport.

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, možete ih dobiti od generalnog sekretara Saveza na broj: 060/021-52-30 ili na mejl Saveza: sportskisavezgradasremskamitrovica@yahoo.com.

Кlubovi koji u predviđenim rokovima ne predaju svoje godišnje programe smatraće se da im za redovan godišnji rad nisu potrebna sredstva iz Budžeta Grada. Mogućnost da konkurišu za sredstva, takođe nemaju klubovi koji nisu članovi Sportskog saveza.

U cilju pružanja maksimalne pomoći i podrške članicama Saveza, Savez će u toku aprila organizovati predavanje za predsednike i sekretare članica sa temom godišnji program sportskog kluba – organizacije.

Na teritoriji Grada Sremska Mitrovica registrovano je 166 klubova, od kojih je 120 u Sportskom savezu grada.

Možda Vam se svidi i