Uvid u poseban birački spisak nacionalne manjine

Sremska Mitrovica – Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove i imovinu Grada Sremska Mitrovica raspisala je oglas o uvidu u poseban birački spisak nacionalne manjine.

You May Also Like